Εκπαιδευτικό Σεμινάριο “A society for all, still a dream? Youth participation, E-participation, Intercultural dialogue and youth work”
6-11 Μαΐου 2019, Κάλιαρι, Ιταλία

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

 

Η Εθνική Μονάδα Συντονισμού Erasmus+ για τον τομέα Νεολαία σε συνεργασία με την Εθνική Υπηρεσία της Ιταλίας ανακοινώνουν ότι 6-11 Μαΐου 2019, θα πραγματοποιηθεί εκπαιδευτικό σεμινάριο στην Ιταλία με τίτλο : “ A society for all, still a dream? Youth participation, E-participation, Intercultural dialogue and youth work ”.

Το σεμινάριο αποσκοπεί στη συγκέντρωση των youth workers και των youth leaders που συμμετέχουν σε σχέδια συμμετοχής των νέων.

Τα προσδοκώμενα μαθησιακά αποτελέσματα περιλαμβάνουν τις απαραίτητες ικανότητες και εργαλεία, ώστε να δουλεύουμε αποτελεσματικά με τη νεολαία και να τους δίνουμε τη δυνατότητα να αναλάβουν πρωτοβουλία. Η δραστηριότητα θα επιτρέψει στους συμμετέχοντες να αποκτήσουν γνώσεις, δεξιότητες και συμπεριφορές, για να αυξήσουν επιτυχώς τη συμμετοχή των νέων και των νέων μεταναστών στις υπάρχουσες δομές, τους χώρους και τους μηχανισμούς συμμετοχής στη λήψη αποφάσεων, αυξάνοντας το αίσθημα του ανήκειν και μειώνοντας την περιθωριοποίηση.

Το σεμινάριο αυτό στοχεύει στην ανάδειξη του κύριου ρόλου των youth workers, των οργανώσεων νέων, των youth leaders, στην ενθάρρυνση της ενεργού συμμετοχής τους και της συμμετοχής τους στην επίλυση των κοινωνικών προβλημάτων και στην εξεύρεση λύσεων και νέων τρόπων απάντησης στους νέους (ντόπια νεολαία, μεταναστών), ιδίως σε κοινοτικό επίπεδο. Αυτό είναι το σημείο, όπου ο διαρθρωμένος διάλογος και ο διαπολιτισμικός διάλογος συναντιούνται μεταξύ τους, ειδικά σε αυτή τη χρονική στιγμή όπου η συμμετοχή έχει διαφορετικά πλαίσια και τρόπους εφαρμογής, όπως για παράδειγμα η ηλεκτρονική συμμετοχή και η ψηφιακή ιδιότητα του πολίτη.

Οι συμμετέχοντες πρέπει:

– Να είναι ενεργοί σε σχέδια συμμετοχής νέων.
– Να είναι ενημερωμένοι σχετικά με τον διαπολιτισμικό διάλογο.
– Να μοιραστούν παραδείγματα και πρακτικές που δημιουργούν δρόμους για την προώθηση της συμμετοχής των νέων, της ένταξης, του διαπολιτισμικού διαλόγου, σε διαφορετικά επίπεδα και με ποικίλους τρόπους.
– Να μοιραστούν παραδείγματα και πρακτικές που συμβάλλουν στην ενίσχυση της εμπιστοσύνης των νέων στις πολιτικές, στις διαδικασίες λήψης αποφάσεων, στην ευρωπαϊκή ιδιότητα του πολίτη.

Τα έξοδα διαμονής και διατροφής θα καλυφθούν στο 100% από την Εθνική Υπηρεσία της Ιταλίας, ενώ η μετακίνηση θα καλυφθεί κατά 95% από την Εθνική Μονάδα Συντονισμού Erasmus+/ Youth.

Η γλώσσα εργασίας θα είναι τα αγγλικά.

Αναλυτικές πληροφορίες για το σεμινάριο, τη μεθοδολογία και την αίτηση συμμετοχής μπορείτε να βρείτε στον παρακάτω σύνδεσμο: https://www.salto-youth.net/tools/european-training-calendar/training/a-society-for-all-still-a-dream-youth-participation-e-participation-intercultural-dialogue-and-youth-work-930.7913/

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν την αίτησή τους μέχρι 7 Απριλίου 2019.

Για οποιαδήποτε επιπλέον πληροφορία μπορείτε να επικοινωνήσετε στο τηλ. 2131314450, Βάγια Παππά. Ηλεκτρονική Διεύθυνση: tcaseminars@inedivim.gr

Μετάβαση στο περιεχόμενο