Σεμινάριο- Συνέδριο “TOOL FAIR XIV – #know-how”
4-8 Νοεμβρίου 2019, Ροβανιέμι, Φινλανδία

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Η Εθνική Μονάδα Συντονισμού Erasmus+ για τον τομέα Νεολαία σε συνεργασία με την Εθνική Υπηρεσία της Φινλανδίας, ανακοινώνουν ότι θα πραγματοποιηθεί σεμινάριο- συνέδριο στο Ροβανιέμι της Φινλανδίας, με τίτλο : “ TOOL FAIR XIV – #know-how ”.

Το Tool Fair είναι μια διεθνής εκδήλωση που συγκεντρώνει youth work experts από όλη την Ευρώπη και πέρα από την Ευρώπη για να συζητήσουν και να μάθουν ο ένας από τον άλλο σχετικά με τις καινοτόμες μεθόδους και τις καλές πρακτικές στον τομέα της νεολαίας.

To “Tool Fair XIV – #know-how” θα αποτελέσει ένα περιβάλλον ενδυνάμωσης για ποικίλες προσεγγίσεις και πρακτικές για όσους εργάζονται με ή για νέους. Στόχος είναι να προωθηθεί η αναγνώριση και η ποιότητα του youth work και να υποστηριχθεί η ανάπτυξη ικανοτήτων και η τεχνογνωσία του youth work και των εργαζομένων σε θέματα νεολαίας.

Στόχοι:

To «Tool Fair “ θα υποστηρίξει τους youth workers:

•Στο να μοιραστούν, να μάθουν και να σκεφτούν σχετικά με τον τρόπο εφαρμογής των ικανοτήτων και της εκπαίδευσης των youth workers σε διαφορετικά επίπεδα και σε διαφορετικά πλαίσια στην πραγματικότητα του καθενός και της καθεμιάς.
•Στην ανταλλαγή γνώσεων, προκλήσεων, της εμπνευσμένη και κριτικής σκέψη της πολιτικής για τη νεολαία, την έρευνα και τις μελέτες της εργασίας και της κοινωνίας των νέων.
•Στη διερεύνηση, εκμάθηση και υποστήριξη της περαιτέρω ανάπτυξης της πρακτικής και των μεθόδων εργασίας με τους νέους.
•Στην εμπλοκή, σύνδεση και βιωματική εμπειρία του youth work συνδέοντας την πρακτική με την τοπική πραγματικότητα.

Η συνάντηση αυτή απευθύνεται σε:

Youth workers, διαμορφωτές πολιτικής για τη νεολαία, ανθρώπους που εργάζονται άμεσα με τους νέους, Youth leaders (αρχηγούς ομάδων νέων) ή εκπροσώπους των οργανώσεων νεολαίας (τοπικές, περιφερειακές, εθνικές, ευρωπαϊκές, διεθνείς …), Youth project managers, εκπαιδευτές, facilitators, coaches, εκπροσώπους των Εθνικών Μονάδων Συντονισμού Erasmus+ (για τον τομέα «Νεολαία»).

Τα έξοδα διαμονής και διατροφής θα καλυφθούν στο 100% από την Εθνική Υπηρεσία της Φινλανδίας, ενώ η μετακίνηση θα καλυφθεί κατά 95% από την Εθνική Μονάδα Συντονισμού Erasmus+/ Youth.

Αναλυτικές πληροφορίες για το σεμινάριο, τη μεθοδολογία και την αίτηση συμμετοχής μπορείτε να βρείτε στον παρακάτω σύνδεσμο : https://www.salto-youth.net/tools/european-training-calendar/training/tool-fair-xiv-know-how.7876/.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν την αίτησή τους μέχρι 1 Απριλίου 2019.

Για οποιαδήποτε επιπλέον πληροφορία μπορείτε να επικοινωνήσετε στο τηλ. 2131314450, Βάγια Παππά. Ηλεκτρονική Διεύθυνση: tcaseminars@inedivim.gr

Μετάβαση στο περιεχόμενο