Εκπαιδευτικό Σεμινάριο “ BPF – Before Project Fails ”
3-7 Απριλίου 2019, Βαρσοβία, Πολωνία

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

 

Η Εθνική Μονάδα Συντονισμού Erasmus+ για τον τομέα Νεολαία σε συνεργασία με την Εθνική Υπηρεσία της Πολωνίας, ανακοινώνουν ότι 3-7 Απριλίου 2019, θα πραγματοποιηθεί εκπαιδευτικό σεμινάριο στην Βαρσοβία, με τίτλο : “ BPF – Before Project Fails ”.

Το σεμινάριο σχετίζεται με θέματα που αφορούν τους συντονιστές έργων των Βασικών Δράσεων KA1-2-3 σχετικά με τον τρόπο αντιμετώπισης κρίσιμων στιγμών στη διαχείριση έργων, τον τρόπο αποφυγής των κυριότερων προβλημάτων και την άμεση αντίδραση επί τόπου, όταν προκύψει κάποιο πρόβλημα.

Παρατηρούμε μια μεγάλη ασυμμετρία μεταξύ του τι είναι γραμμένο σε αιτήσεις και σε ό,τι οι δικαιούχοι αναφέρουν στη συνέχεια. Βλέπουμε, επίσης, ότι αντιμετωπίζουν πολλά παρόμοια προβλήματα κατά την υλοποίηση του έργου που οδηγούν τους εταίρους σε διαφωνία, διαπληκτισμούς ή αποχώρηση από τα έργα. Παρατηρούμε συνεχή προσέλκυση συμμετεχόντων από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για συμμετοχή σε training courses και ανταλλαγές νέων που προκαλούν πολύ χαμηλή ποιότητα διάχυσης των αποτελεσμάτων.

Ως εκ τούτου, θα θέλαμε να δώσουμε στους συντονιστές των έργων (νεοεισερχόμενους ή με μεσαία εμπειρία) έναν χώρο να νιώσουν μέσα στα προβλήματα που αντιμετωπίζουν και να βρουν τη λύση. Στόχος είναι, επίσης, να αναδειχθούν στους συμμετέχοντες οι συνέπειες (τόσο εκπαιδευτικές όσο και επίσημες) της διαχείρισης χαμηλής ποιότητας έργων, ώστε να αποφύγουν αυτές τις δύσκολες καταστάσεις.

Η γλώσσα εργασίας θα είναι τα αγγλικά.

Τα έξοδα διαμονής και διατροφής θα καλυφθούν από την Εθνική Υπηρεσία της Πολωνίας στο 100%, ενώ η μετακίνηση θα καλυφθεί κατά 95% από την Εθνική Μονάδα Συντονισμού Erasmus+/ Youth.

Αναλυτικές πληροφορίες για το σεμινάριο, τη μεθοδολογία και την αίτηση συμμετοχής μπορείτε να βρείτε στον παρακάτω σύνδεσμο : https://www.salto-youth.net/tools/european-training-calendar/training/bpf-before-project-fails.7812/.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν την αίτησή τους μέχρι 24 Φεβρουαρίου 2019.

Για οποιαδήποτε επιπλέον πληροφορία μπορείτε να επικοινωνήσετε στο τηλ. 2131314450, Βάγια Παππά. Ηλεκτρονική Διεύθυνση: tcaseminars@inedivim.gr

Μετάβαση στο περιεχόμενο