Εκπαιδευτικό σεμινάριο
POWER – Project Factory for Empowerment of Young People in and after Imprisonment
3-9 Μαρτίου 2019| Λετονία

 

Η Εθνική Μονάδα Συντονισμού Erasmus + για τη Νεολαία, σε συνεργασία με την Εθνική Υπηρεσία της Λετονίας, ανακοινώνουν ότι στις 3-9 Μαρτίου 2019 θα πραγματοποιηθεί εκπαιδευτικό σεμινάριο στην Λετονία με τίτλο: “ POWER – Project Factory for Empowerment of Young People in and after Imprisonment ”.

Η δραστηριότητα αυτή αφορά άτομα που δραστηριοποιούνται σε κλειστά ιδρύματα (υπηρεσίες κράτησης, φυλακές κλπ.), και μέλη ΜΚΟ για τη διερεύνηση της μη τυπικής μάθησης και ανάπτυξη κοινών σχεδίων Erasmus + και European Solidarity Corps (Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης) με τη συμμετοχή νέων ατόμων κατά τη διάρκεια ή μετά τη φυλάκιση.

Το σεμινάριο έχει τους ακόλουθους βασικούς στόχους:

• Παροχή χρόνου και χώρου για την ανταλλαγή καλών πρακτικών και μεθοδολογίας των συμμετεχόντων που καθημερινά συνεργάζονται με νέους κατά τη διάρκεια ή μετά τη φυλάκιση.
• Να δοθεί η ευκαιρία να καθοριστεί ο ρόλος της μη τυπικής μάθησης στην εργασία με/για τους νέους κατά τη διάρκεια ή μετά τη φυλάκιση.
• Δημιουργία νέων εταιρικών σχέσεων και δικτύων σε εθνικό και διεθνές επίπεδο για περαιτέρω συνεργασίες.
• Ανάπτυξη χειροπιαστών ιδεών σχεδίων που μπορούν να υλοποιηθούν στο πλαίσιο του προγράμματος Erasmus +: Νεολαία σε δράση ή στο Πρόγραμμα «Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης».

Η μεθοδολογία βασίζεται στις θεμελιώδεις αρχές της μη τυπικής εκπαίδευσης. Ένα βασικό στοιχείο της μεθοδολογίας βασίζεται στον ολιστικό χαρακτήρα της μαθησιακής εμπειρίας, μέσω μεθόδων που περιλαμβάνουν όχι μόνο γνωστικές ή πνευματικές προσεγγίσεις αλλά καλύπτουν και τις συναισθηματικές και συμπεριφορικές προσεγγίσεις.

Προφίλ συμμετεχόντων:

• Μέλη του προσωπικού των κλειστών ιδρυμάτων, όπως οι υπηρεσίες κράτησης, οι φυλακές κλπ. (Κοινωνικοί λειτουργοί, ψυχολόγοι, συντονιστές έργων, εργαζόμενοι για τη νεολαία κ.λπ.).
• Μέλη των ΜΚΟ που εργάζονται ή είναι πρόθυμα να εργαστούν σε κλειστά ιδρύματα.Η γλώσσα εργασίας θα είναι τα αγγλικά.

Για τη συμμετοχή στο σεμινάριο, η Εθνική Μονάδα Συντονισμού Erasmus + για τη Νεολαία καλύπτει το 95% των μετακινήσεων, ενώ το συνολικό κόστος διαμονής και διατροφής καλύπτεται από την Εθνική Υπηρεσία της Λετονίας.

Αναλυτικές πληροφορίες για αυτό το σεμινάριο θα βρείτε στον σύνδεσμο: https://www.salto-youth.net/tools/european-training-calendar/training/power-project-factory-for-empowerment-of-young-people-in-and-after-imprisonment.7666/

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν την αίτησή τους το αργότερο μέχρι τις 6 Ιανουαρίου 2019.

Για οποιαδήποτε επιπλέον πληροφορία, μπορείτε να επικοινωνήσετε στο τηλ. 2131314450, κα Παππά Βάγια. Ηλεκτρονική Διεύθυνση: tcaseminars@inedivim.gr


Επισυναπτόμενα Αρχεία:

Μετάβαση στο περιεχόμενο