Εκπαιδευτικό Σεμινάριο “The Power of Non Formal Education”
11-17 Φεβρουαρίου 2019, Ταλίν, Εσθονία

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

 

Η Εθνική Μονάδα Συντονισμού Erasmus+ για τον τομέα Νεολαία σε συνεργασία με την Εθνική Υπηρεσία της Εσθονίας ανακοινώνουν ότι 11-17 Φεβρουαρίου 2019, θα πραγματοποιηθεί εκπαιδευτικό σεμινάριο στο Ταλίν της Εσθονίας με τίτλο : “ The Power of Non Formal Education”.

Το σεμινάριο αυτό έχει ως βασικό στόχο τη βελτίωση του αντίκτυπου της μη τυπικής εκπαίδευσης (NFE), των αρχών και των μεθόδων στη δημιουργία δυνατοτήτων ενδυνάμωσης για τους νέους ως πραγματικούς παράγοντες της κοινωνίας (από την τοπική κοινωνία στην Ευρώπη).

Γιατί αυτό το εκπαιδευτικό πρόγραμμα;

•Για να σε ενθαρρύνει να νιώσεις και να προβληματιστείς σχετικά με τη δύναμη της άτυπης εκπαίδευσης (NFE), δοκιμάζοντας διαφορετικά είδη μη τυπικών εκπαιδευτικών μεθόδων.
•Να αναλύσουμε τον ρόλο και την υποδοχή της NFE στις διάφορες χώρες μας μέσα σε μια κοινή Ευρώπη.
•Να ανακαλύψεις και να συζητήσεις την ευρωπαϊκή στρατηγική της NFE.
•Να καταπολεμήσουμε τις αυξανόμενες καταναλωτικές προσεγγίσεις προς τους νέους στον τομέα της άτυπης εκπαίδευσης.
•Να διερευνήσεις τις έννοιες, τους ρόλους και τη συμπληρωματικότητα διαφορετικών εκπαιδευτικών προσεγγίσεων και μεθόδων (επίσημων, ανεπίσημων, άτυπων).
•Να επανεξετάσεις τις πρακτικές καθημερινής εργασίας των νέων.
•Να κατανοήσεις τις αρχές της οικοδόμησης προγραμμάτων και της μη τυπικής μάθησης (NFE) στο πλαίσιο του προγράμματος Erasmus + Youth in Action.

Πώς θα γίνει;

Προκειμένου να υπάρξουν πραγματικές επιδράσεις, οι συμμετέχοντες δοκιμάζουν μια καινοτόμο προσέγγιση, χρησιμοποιώντας μια πλήρη «εμβύθιση» στον βιωματικό κύκλο μάθησης: κάνουν / αισθάνονται, αντανακλούν, μεταφέρουν …
Οι συμμετέχοντες θα πρέπει να είναι τουλάχιστον 18 ετών και να έχουν καλό επίπεδο αγγλικής γλώσσας.

Τα έξοδα διαμονής και διατροφής θα καλυφθούν από την Εθνική Υπηρεσία της Εσθονίας στο 100%, ενώ η μετακίνηση θα καλυφθεί κατά 95% από την Εθνική Μονάδα Συντονισμού Erasmus+/ Youth.

Η γλώσσα εργασίας θα είναι τα αγγλικά.

Αναλυτικές πληροφορίες για το σεμινάριο, τη μεθοδολογία και την αίτηση συμμετοχής μπορείτε να βρείτε στον παρακάτω σύνδεσμο: https://www.salto-youth.net/tools/european-training-calendar/training/the-power-of-non-formal-education-tc-in-estonia.7615/

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν την αίτησή τους μέχρι 11 Νοεμβρίου 2018.

*Προς ενημέρωσή σας: Ένα ακόμα εκπαιδευτικό σεμινάριο «The Power of Non Formal Education” θα πραγματοποιηθεί στη Δανία στις 19-24 Μαρτίου 2019. Σκεφτείτε την πραγματικότητα του χρονικού πλαισίου και το οργανωτικό κομμάτι, ώστε να μπορείτε να κάνετε μια λογική επιλογή σχετικά με το ποιό σεμινάριο να υποβάλετε αίτηση.

Για οποιαδήποτε επιπλέον πληροφορία μπορείτε να επικοινωνήσετε στο τηλ. 2131314450, Βάγια Παππά. Ηλεκτρονική Διεύθυνση: tcaseminars@inedivim.gr


Επισυναπτόμενα Αρχεία:

Μετάβαση στο περιεχόμενο