Εκπαιδευτικό Σεμινάριο: “Star of Europe”
6-10 Νοεμβρίου 2018, Κέντρο Νέων Vasatokka, Inari, Φινλανδία

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

 

Η Εθνική Μονάδα Συντονισμού Erasmus+ για τον τομέα Νεολαία σε συνεργασία με την Εθνική Υπηρεσία της Φινλανδίας, ανακοινώνουν ότι 6-10 Νοεμβρίου 2018, θα πραγματοποιηθεί εκπαιδευτικό σεμινάριο στη Φινλανδία με τίτλο : “ Star of Europe ”.

Το εκπαιδευτικό σεμινάριο “Star of Europe” ασχολείται με κάθε βήμα ενός project ανταλλαγής νέων και πραγματοποιεί ένα βήμα προς βήμα ταξίδι μέσω της συμμετοχής των νέων και της συνεργασίας χρησιμοποιώντας οπτικό υλικό από το παλιό φινλανδικό παιχνίδι που ονομάζεται “Το Αστέρι της Αφρικής”(The Star of Africa).

Στo εκπαιδευτικό σεμινάριο “The Star of Europe”, το ταξίδι περνά από ολόκληρη την Ευρώπη με σκοπό την αναζήτηση διαμαντιών (σημαντικά στοιχεία, αρχές) στα σχέδια ανταλλαγής νέων. Δημιουργήσαμε μεθόδους που βοηθούν στην κατανόηση των ποιοτικών στοιχείων των προγραμμάτων ανταλλαγής νέων όπως η συμμετοχή των νέων, η ισότιμη σύμπραξη και ο σχεδιασμός μάθησης. Υπάρχουν υπενθυμίσεις σχετικά με τους κανόνες του προγράμματος, τις καλές πρακτικές και τις παγίδες σε κάθε φάση του προγράμματος.

Ο στόχος του « Star of Europe» είναι να αποκτήσoυν οι συμμετέχοντες μια ολοκληρωμένη κατανόηση του τι περιέχει ένα σχέδιο ανταλλαγής νέων – από την ιδέα, την αξιολόγηση των αναγκών ενός έργου μέχρι τις δραστηριότητες παρακολούθησης ( follow up activities).

Πιο συγκεκριμένα, οι κύριοι στόχοι είναι:

1) να κατανοήσουμε ολόκληρη τη λογική του κύκλου ζωής ενός έργου ανταλλαγής νέων ·
2) να επικεντρωθούμε στη συμμετοχή και τις ευκαιρίες μάθησης των νέων ·
3) να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στην ισότιμη εταιρική σχέση και να ενθαρρυνθούν οι εταίροι να σχεδιάσουν, να προετοιμάσουν, να υλοποιήσουν και να υποβάλουν έκθεση για το έργο μαζί.

Το σεμινάριο απευθύνεται σε άτομα που εργάζονται για τη νεολαία (youth workers) και αρχηγούς ομάδων νέων (youth leaders) που ενδιαφέρονται να οργανώσουν στο μέλλον ποιοτικά σχέδια ανταλλαγής νέων. Οι συμμετέχοντες θα πρέπει να είναι άνω των 18. Προτεραιότητα δίνεται σε συμμετέχοντες που ήδη εργάζονται με ομάδα νέων που ενδιαφέρονται να πραγματοποιήσουν ένα σχέδιο ανταλλαγής.

Η γλώσσα εργασίας θα είναι τα αγγλικά.

Τα έξοδα διαμονής και διατροφής θα καλυφθούν στο 100% από την Εθνική Υπηρεσία της Φινλανδίας, ενώ η μετακίνηση θα καλυφθεί κατά 95% από την Εθνική Μονάδα Συντονισμού Erasmus+/Youth.

Αναλυτικές πληροφορίες για το σεμινάριο, τη μεθοδολογία και την αίτηση συμμετοχής μπορείτε να βρείτε στον παρακάτω σύνδεσμο: https://www.salto-youth.net/tools/european-training-calendar/training/star-of-europe.7315/

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν την αίτησή τους το αργότερο μέχρι 21 Σεπτεμβρίου 2018.

Για οποιαδήποτε επιπλέον πληροφορία μπορείτε να επικοινωνήσετε στο τηλ. 2131314450, Βάγια Παππά. Ηλεκτρονική Διεύθυνση: tcaseminars@inedivim.gr


Επισυναπτόμενα Αρχεία:

Μετάβαση στο περιεχόμενο