Παρουσίαση από τη Γενική Γραμματεία Νέας Γενιάς και Διά Βίου Μάθησης της Εθνικής Στρατηγικής «Νεολαία ’17-‘27»

Η Γενική Γραμματεία Νέας Γενιάς και Διά Βίου Μάθησης σας προσκαλεί στις εκδηλώσεις που διοργανώνει με θέμα την παρουσίαση της Εθνικής Στρατηγικής «Νεολαία ΄17-΄27», η οποία εγκρίθηκε από το Κυβερνητικό Συμβούλιο Κοινωνικής Πολιτικής (ΚΥ.Σ.ΚΟΙ.Π.) στις 10 Μαΐου 2018.

Σκοπός των εκδηλώσεων είναι η άμεση ενημέρωση των ίδιων των νέων και των οργανώσεών τους, καθώς και των φορέων που ασχολούνται με θέματα νεολαίας ή υποστηρίζουν τους νέους και η προετοιμασία της ατζέντας για τη διοργάνωση θεματικού συνεδρίου για τη Νέα Γενιά.

Στις εκδηλώσεις θα παρευρίσκονται ο Γενικός Γραμματέας Νέας Γενιάς και Διά Βίου Μάθησης κ. Παυσανίας Παπαγεωργίου και η επιστημονική ομάδα σύνταξης της Στρατηγικής, προκειμένου να συζητήσουν με τους παρευρισκόμενους το περιεχόμενό της, καθώς και τα επόμενα βήματα για την υλοποίησή της.

Οι εκδηλώσεις θα πραγματοποιηθούν στις 4 Ιουνίου στη Θεσσαλονίκη και ώρα 5.00 μ.μ. στην αίθουσα Μανόλης Αναγνωστάκης στο ισόγειο του Δημαρχείου Θεσσαλονίκης, Λεωφ. Βασιλέως Γεωργίου Α’ 1 και στις 6 Ιουνίου στην Αθήνα και ώρα 11.00 π.μ. στην αίθουσα Γαλάτεια Σαράντη του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, Ανδρέα Παπανδρέου 37, Μαρούσι.

Ευελπιστούμε στη συμμετοχή σας.

Ο Γενικός Γραμματέας Νέας Γενιάς και Διά Βίου Μάθησης
Παυσανίας Παπαγεωργίου

Μετάβαση στο περιεχόμενο