Εκπαιδευτικό Σεμινάριο: “Quality Mark (IT!)”
27-29 Ιουνίου 2018, Μάλτα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

 

Η Εθνική Μονάδα Συντονισμού Erasmus+ για τον τομέα Νεολαία σε συνεργασία με την Εθνική Υπηρεσία της Μάλτας, ανακοινώνουν ότι 27-29 Ιουνίου 2018, θα πραγματοποιηθεί εκπαιδευτικό σεμινάριο στη Μάλτα με τίτλο : “ Quality Mark (IT!)”.

Στόχος αυτής της δραστηριότητας είναι η βελτίωση των ικανοτήτων των αιτούντων με απώτερο σκοπό να ενισχυθεί η ποιότητα των αιτήσεων και της υλοποίησης των σχεδίων που υποβάλλονται στο πλαίσιο του προγράμματος Erasmus + στον τομέα της Νεολαίας.

Ο κύριος στόχος του σεμιναρίου είναι να διευκολύνει την ανάπτυξη των ιδεών και την εξέλιξή τους σε αιτήσεις καλής ποιότητας, οι οποίες ακολουθούνται από ποιοτική υλοποίηση έργων από τους νέους. Το ” Quality Mark (IT!) ” στοχεύει στο να δώσει τη δυνατότητα σε πιθανούς υποψηφίους να υποβάλουν υψηλής ποιότητας αιτήσεις στο πλαίσιο του προγράμματος Erasmus +/ Νεολαία. Θα προσφέρει στους συμμετέχοντες τις δεξιότητες και τις πληροφορίες που απαιτούνται για την ανάπτυξη των ιδεών ενός σχεδίου καθώς και τον χώρο για ανταλλαγή ιδεών και πρακτικών με άλλους εκπαιδευτές, έμπειρους δικαιούχους και ΜΚΟ. Οι συμμετέχοντες θα γνωρίσουν επίσης συγκεκριμένους στόχους και σκοπούς του Προγράμματος Erasmus+ και τον τρόπο σύνταξης και υποβολής της αίτησης.

Γενικοί στόχοι του σεμιναρίου:

– Να ενθαρρύνουμε τους υποψήφιους να υποβάλουν αίτηση στο πλαίσιο του προγράμματος Erasmus +/Νεολαία.
– Να αυξήσουμε την ποιότητα των σχεδίων.
– Να συμβάλουμε έτσι ώστε να κατανοήσουν οι συμμετέχοντες τους στόχους του προγράμματος Erasmus +/ Νεολαία και να δούμε αν οι ιδέες σχεδίων τους ταιριάζουν με αυτούς τους στόχους.
– Να διευκολύνουμε την αλληλεπίδραση μεταξύ νεοεισερχομένων και έμπειρων δικαιούχων, προκειμένου να εμπνευστούν οι αιτούντες και να λάβουν πληροφορίες σχετικά με τις πρακτικές από το πεδίο.
– Να παρέχουμε την ευκαιρία να συναντηθούν πιθανοί διεθνείς και αξιόπιστοι συνεργάτες για την ανάπτυξη μελλοντικών σχεδίων.

Ψάχνουμε για :
Άτομα που εργάζονται για τη νεολαία (youth workers), youth leaders, trainers και υπεύθυνους σχεδίων (project managers), που ενδιαφέρονται να αναπτύξουν τις δεξιότητές τους στη διαδικασία ανάπτυξης μιας καλής ιδέας σε ένα υψηλής ποιότητας έργο.

Η γλώσσα εργασίας θα είναι τα αγγλικά.

Τα έξοδα διαμονής και διατροφής θα καλυφθούν στο 100% από την Εθνική Υπηρεσία της Μάλτας, ενώ η μετακίνηση θα καλυφθεί κατά 95% από την Εθνική Μονάδα Συντονισμού Erasmus+/ Youth.

Αναλυτικές πληροφορίες για το σεμινάριο, τη μεθοδολογία και την αίτηση συμμετοχής μπορείτε να βρείτε στον παρακάτω σύνδεσμο: https://www.salto-youth.net/tools/european-training-calendar/training/quality-mark-it.7364/

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν την αίτησή τους μέχρι 4 Ιουνίου 2018.

Για οποιαδήποτε επιπλέον πληροφορία μπορείτε να επικοινωνήσετε στο τηλ. 2131314450, Βάγια Παππά. Ηλεκτρονική Διεύθυνση: tcaseminars@inedivim.gr

Μετάβαση στο περιεχόμενο