Εκπαιδευτικό Σεμινάριο: “SOHO – European Training Course for support people in E+: Youth in Action Volunteering Activities”
18-22 Σεπτεμβρίου 2018, Ρουμανία

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

 

Η Εθνική Μονάδα Συντονισμού Erasmus+ για τον τομέα Νεολαία σε συνεργασία με την Εθνική Υπηρεσία της Ρουμανίας, ανακοινώνουν ότι 18-22 Σεπτεμβρίου 2018, θα πραγματοποιηθεί εκπαιδευτικό σεμινάριο στη Φινλανδία με τίτλο : “ SOHO – European Training Course for support people in E+: Youth in Action Volunteering Activitιes”.

Το εκπαιδευτικό σεμινάριο SOHO έχει σχεδιαστεί για όσους εμπλέκονται άμεσα στο σύστημα υποστήριξης γύρω από τις δραστηριότητες εθελοντισμού (EVS) – π.χ. τους μέντορες και τα πρόσωπα υποστήριξης που σχετίζονται με την εθελοντική εργασία – από πλευράς φιλοξενίας, αποστολής και συντονισμού. Οι υποστηρικτές διαδραματίζουν καθοριστικό ρόλο στην παροχή συνθηκών για μια ποιοτική εθελοντική υπηρεσία και στη δημιουργία ευκαιριών για μάθηση εθελοντών σε δραστηριότητες εθελοντισμού.

Ο γενικός στόχος του SOHO είναι να αυξηθεί η ποιότητα των Δραστηριοτήτων Εθελοντισμού μέσω της ανάπτυξης δεξιοτήτων (γνώσεων, δεξιοτήτων και συμπεριφορών) των βασικών παραγόντων που συμμετέχουν στο σύστημα υποστήριξης γύρω από τους εθελοντές σε σχέδια Δραστηριοτήτων Εθελοντισμού που αναπτύσσονται στο πλαίσιο του προγράμματος Erasmus +: Νεολαία σε Δράση.

Επίσης, το εκπαιδευτικό σεμινάριο SOHO προσφέρει μία εξαιρετική ευκαιρία στα άτομα που υποστηρίζουν Δραστηριότητες Εθελοντισμού να ανταλλάξουν εμπειρίες, να ανταλλάξουν καλές πρακτικές , καθώς και να δημιουργήσουν ανεπίσημες συνεργασίες.

Η γλώσσα εργασίας θα είναι τα αγγλικά.

Τα έξοδα διαμονής και διατροφής θα καλυφθούν στο 100% από την Εθνική Υπηρεσία της Ρουμανίας, ενώ η μετακίνηση θα καλυφθεί κατά 95% από την Εθνική Μονάδα Συντονισμού Erasmus+/Youth.

Αναλυτικές πληροφορίες για το σεμινάριο, τη μεθοδολογία και την αίτηση συμμετοχής μπορείτε να βρείτε στον παρακάτω σύνδεσμο: https://www.salto-youth.net/tools/european-training-calendar/training/soho-european-training-course-for-support-people-in-e-youth-in-action-volunteering-activities.7282/

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν την αίτησή τους το αργότερο μέχρι 10 Ιουνίου 2018.

Για οποιαδήποτε επιπλέον πληροφορία μπορείτε να επικοινωνήσετε στο τηλ. 2131314450, Βάγια Παππά. Ηλεκτρονική Διεύθυνση: tcaseminars@inedivim.gr


Επισυναπτόμενα Αρχεία:

Μετάβαση στο περιεχόμενο