Εκπαιδευτικό σεμινάριο
ATOQ HU- Advanced Training on Quality
17-22 Σεπτεμβρίου 2018|Ουγγαρία

Η Εθνική Μονάδα Συντονισμού Erasmus + για τη Νεολαία, σε συνεργασία με την Εθνική Υπηρεσία της Ουγγαρίας, ανακοινώνουν ότι στις 17-22 Σεπτεμβρίου 2018 θα πραγματοποιηθεί εκπαιδευτικό σεμινάριο στην Ουγγαρία με τίτλο: “ATOQ- Advanced Training on Quality”.

Το εκπαιδευτικό σεμινάριο ATOQ αποσκοπεί στην αύξηση της ποιότητας των Ανταλλαγών Νέων στο πλαίσιο του Προγράμματος Erasmus+. Με βάση την εμπειρία τους από την υλοποίηση προγραμμάτων Ανταλλαγών Νέων, οι συμμετέχοντες κατά τη διάρκεια του σεμιναρίου θα επικεντρωθούν και θα στοχεύσουν σε θέματα ποιότητας και στη βελτίωση των ικανοτήτων διαχείρισης, προκειμένου να αυξηθεί συνολικά η ποιότητα μελλοντικών Ανταλλαγών Νέων στο πλαίσιο του Προγράμματος Erasmus+/ Νεολαία.

Το εν λόγω σεμινάριο θα παρέχει στους συμμετέχοντες την ευκαιρία να:

  1.  αξιολογήσουν την προηγούμενη εμπειρία τους σε διακρατικές ανταλλαγές νέων και τον αντίκτυπο των προγραμμάτων αυτών στους συμμετέχοντες, τις οργανώσεις και την ευρύτερη περιοχή,
  2. βελτιώσουν την κατανόηση τους σε διάφορες πτυχές της ποιότητας των Ανταλλαγών Νέων, όπως: η ενεργός συμμετοχή των νέων, η συνεργασία με τους εταίρους, η διαπολιτισμική μάθηση, ο αντίκτυπος και τα αποτελέσματα των προγραμμάτων,
  3. βιώσουν μία διαδικασία μη τυπικής μάθησης και να κατανοήσουν πώς να υποστηρίξουν τη διαδικασία μάθησης των νέων σε ένα σχέδιο,
  4. βελτιώσουν την ικανότητα διαχείρισης του σχεδίων με στόχο την καλύτερη οργάνωσή τους.

Το σεμινάριο απευθύνεται σε όσους εργάζονται με/για νέους (youth workers) και σε αρχηγούς ομάδων νέων (youth leaders) οι οποίοι έχουν συμμετάσχει σε Ανταλλαγή Νέων.

Η γλώσσα εργασίας θα είναι τα αγγλικά.

Για τη συμμετοχή στο σεμινάριο, η Εθνική Μονάδα Συντονισμού Erasmus + για τη Νεολαία καλύπτει το 95% των μετακινήσεων, ενώ το συνολικό κόστος διαμονής και διατροφής καλύπτεται από την Εθνική Υπηρεσία της Ουγγαρίας.

Αναλυτικές πληροφορίες για αυτό το σεμινάριο θα βρείτε στον σύνδεσμο: https://www.salto-youth.net/tools/european-training-calendar/training/atoq-hu-advanced-training-on-quality-in-hungary.7214/

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν την αίτησή τους το αργότερο μέχρι τις 15 Ιουνίου 2018.

Για οποιαδήποτε επιπλέον πληροφορία, μπορείτε να επικοινωνήσετε στο τηλ. 2131314450, κα Παππά Βάγια. Ηλεκτρονική Διεύθυνση: tcaseminars@inedivim.gr


Επισυναπτόμενα Αρχεία:

Μετάβαση στο περιεχόμενο