Εκπαιδευτικό Σεμινάριο: “ Boost Recognition!!”
7-9 Μαΐου 2018, Μάλτα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

 

Η Εθνική Μονάδα Συντονισμού Erasmus+ για τον τομέα Νεολαία σε συνεργασία με την Εθνική Υπηρεσία της Μάλτας, ανακοινώνουν ότι 7-9 Μαΐου 2018, θα πραγματοποιηθεί εκπαιδευτικό σεμινάριο στη Μάλτα με τίτλο : “ Boost Recognition!!”.

Ένα εκπαιδευτικό σεμινάριο με στόχο την υποστήριξη της δημιουργίας και σύνταξης του Youthpass κατά τη διάρκεια δραστηριοτήτων της νεολαίας. Οι συμμετέχοντες θα διερευνήσουν μεθόδους και εργαλεία που διευκολύνουν τη διαδικασία “Youthpass” και έτσι θα τονίσουν την αναγνώριση της μη τυπικής μάθησης.

Η αναγνώριση της μη τυπικής μάθησης γίνεται όλο και πιο επιτακτική από την εισαγωγή του Youthpass το 2007. Αυτό το εκπαιδευτικό σεμινάριο στοχεύει στην παροχή πρακτικής υποστήριξης για τη διευκόλυνση της διαδικασίας του Youthpass και διερευνά τα μέσα και τους τρόπους με τους οποίους μπορεί να δοθεί μεγαλύτερη βαρύτητα στο Youthpass. Κατά συνέπεια, τα μαθησιακά αποτελέσματα που προκύπτουν από την εργασία για τη νεολαία( youth work) μπορούν να αναγνωριστούν ευκολότερα.

Οι βασικοί στόχοι του σεμιναρίου:

Ποια είναι η ομάδα-στόχος του σεμιναρίου;
Ψάχνουμε ανθρώπους που δραστηριοποιούνται στον τομέα της νεολαίας (youth workers), αρχηγούς ομάδων νέων (youth leaders), εκπαιδευτές, υπεύθυνους σχεδίων (project managers), EVS μέντορες που ενδιαφέρονται να αναπτύξουν τις δεξιότητές τους και τις γνώσεις τους σχετικά με τη διαδικασία του Youthpass.

Η γλώσσα εργασίας θα είναι τα αγγλικά.

Τα έξοδα διαμονής και διατροφής θα καλυφθούν στο 100% από την Εθνική Υπηρεσία της Μάλτας, ενώ η μετακίνηση θα καλυφθεί κατά 95% από την Εθνική Μονάδα Συντονισμού Erasmus+/Youth.

Αναλυτικές πληροφορίες για το σεμινάριο, τη μεθοδολογία και την αίτηση συμμετοχής μπορείτε να βρείτε στον παρακάτω σύνδεσμο: https://www.salto-youth.net/tools/european-training-calendar/training/boost-recognition.7218/ .

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν την αίτησή τους μέχρι 13 Απριλίου 2018.

Για οποιαδήποτε επιπλέον πληροφορία μπορείτε να επικοινωνήσετε στο τηλ. 2131314450, Βάγια Παππά. Ηλεκτρονική Διεύθυνση: tcaseminars@inedivim.gr

Μετάβαση στο περιεχόμενο