Εκπαιδευτικό Σεμινάριο: “ VulnerABILITY: An alternative approach to prevent radicalisation among young people ”
3-9 Ιουνίου 2018, Βρυξέλλες, Βέλγιο

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Η Εθνική Μονάδα Συντονισμού Erasmus+ για τον τομέα Νεολαία σε συνεργασία με την Εθνική Υπηρεσία του Βελγίου, ανακοινώνουν ότι 3-9 Ιουνίου 2018, θα πραγματοποιηθεί εκπαιδευτικό σεμινάριο στις Βρυξέλλες με τίτλο : “ VulnerABILITY: An alternative approach to prevent radicalisation among young people ”.

Αυτό το εκπαιδευτικό σεμινάριο έχει ως στόχο να υποστηρίξει τους εργαζόμενους για τη νεολαία (youth workers) να κατανοήσουν σε μεγαλύτερο βαθμό την αδυναμία και να διερευνήσουν τη δυναμική της για την ενίσχυση της αυτοπεποίθησης των νέων. Οι συμμετέχοντες θα βιώσουν μια θετική προσέγγιση της αδυναμίας, η οποία αποτελεί βασικό στοιχείο για τη δημιουργία πραγματικών σχέσεων με τους νέους. Θα εξερευνήσουμε την ευπάθεια μέσω της μη τυπικής εκπαίδευσης και μεθόδων βιωματικής μάθησης.

Βασικοί στόχοι του προγράμματος είναι:

Το σεμινάριο απευθύνεται σε youth workers και κοινωνικούς λειτουργούς που είναι άνω των 18, έχουν άμεση συνεργασία με νέους και κίνητρο να εργαστούν πάνω στο θέμα της ευπάθειας και της πρόληψης της ριζοσπαστικοποίησης. Επίσης, σε όσους δραστηριοποιούνται σε τοπικές οργανώσεις ή κοινότητες και είναι σε θέση να πολλαπλασιάσουν και να εφαρμόσουν τα αποτελέσματα του σεμιναρίου σε τοπικό, εθνικό και διεθνές επίπεδο.

Η γλώσσα εργασίας θα είναι τα αγγλικά.

Τα έξοδα διαμονής και διατροφής θα καλυφθούν στο 100% από την Εθνική Υπηρεσία του Βελγίου, ενώ η μετακίνηση θα καλυφθεί κατά 95% από την Εθνική Μονάδα Συντονισμού Erasmus+/Youth.

Αναλυτικές πληροφορίες για το σεμινάριο, τη μεθοδολογία και την αίτηση συμμετοχής μπορείτε να βρείτε στον παρακάτω σύνδεσμο: https://www.salto-youth.net/tools/european-training-calendar/training/vulnerability-an-alternative-approach-to-prevent-radicalisation-among-young-people.7159/

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν την αίτησή τους μέχρι 13 Απριλίου 2018.

Για οποιαδήποτε επιπλέον πληροφορία μπορείτε να επικοινωνήσετε στο τηλ. 2131314450, Βάγια Παππά. Ηλεκτρονική Διεύθυνση: tcaseminars@inedivim.gr

Επισυναπτόμενα Αρχεία:

Μετάβαση στο περιεχόμενο