Εκπαιδευτικό Σεμινάριο “The Art of Dialogue Training”
24-28 Μαρτίου 2018, Βιέννη, Αυστρία

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

 

Η Εθνική Μονάδα Συντονισμού Erasmus+ για τον τομέα Νεολαία σε συνεργασία με την Εθνική Υπηρεσία της Αυστρίας ανακοινώνουν ότι 24-28 Μαρτίου 2018, θα πραγματοποιηθεί εκπαιδευτικό σεμινάριο στην Αυστρία, με τίτλο: “ The Art of Dialogue Training ”.

Στόχος του σεμιναρίου είναι να υποστηρίξει τους συμμετέχοντες να αποκτήσουν μεγαλύτερη κατανόηση και χρήσιμα αναλυτικά εργαλεία για να αναλύσουν την τοπική, περιφερειακή και εθνική τους πραγματικότητα όσον αφορά τη συμμετοχή των νέων και τον διαρθρωμένο διάλογο.

Αυτό που θέλουμε είναι να ενδυναμώσουμε τους συμμετέχοντες να βρουν καλές στρατηγικές και στόχους για να φέρουν τη συμμετοχή των νέων ένα βήμα μπροστά. Θέλουμε να χρησιμοποιήσουμε μεθόδους και συμπεριφορές που έχουν αποδειχθεί πολύ επιτυχείς στην Αυστρία και σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες τα τελευταία χρόνια, π.χ. Art of Hosting ή Theory U. Επιπρόσθετα θέλουμε να μοιραστούμε τις μεθόδους που θα χρησιμοποιηθούν κατά τη διάρκεια της Ευρωπαϊκής Διάσκεψης Νεολαίας (European Youth Conference) που θα φιλοξενηθεί στην Αυστρία το 2018.

Στόχος μας είναι να συμβάλουμε σε μια κουλτούρα συμμετοχής που φέρνει χαρά!

Επιδιωκόμενα αποτελέσματα:

Τα έξοδα διαμονής και διατροφής θα καλυφθούν από την Εθνική Υπηρεσία της Αυστρίας στο 100%, ενώ η μετακίνηση θα καλυφθεί κατά 95% από την Εθνική Μονάδα Συντονισμού Erasmus+/ Youth.

Η γλώσσα εργασίας θα είναι τα αγγλικά.

Αναλυτικές πληροφορίες για το σεμινάριο, τη μεθοδολογία και την αίτηση συμμετοχής μπορείτε να βρείτε στον παρακάτω σύνδεσμο : https://www.salto-youth.net/tools/european-training-calendar/training/the-art-of-dialogue-training.6987/

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν την αίτησή τους μέχρι 28 Ιανουαρίου 2018.

Για οποιαδήποτε επιπλέον πληροφορία μπορείτε να επικοινωνήσετε στο τηλ. 2131314450, Βάγια Παππά. Ηλεκτρονική Διεύθυνση: tcaseminars@inedivim.gr

Μετάβαση στο περιεχόμενο