Εκπαιδευτικό σεμινάριο
ATOQ GR- Advanced Training on Quality
16-21 Οκτωβρίου 2017|Αθήνα, Ελλάδα

 

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ ΑΠΟ ΕΛΛΑΔΑ

 

Η Εθνική Μονάδα Συντονισμού Erasmus + για τη Νεολαία, ανακοινώνει ότι στις 16-21 Οκτωβρίου 2017 θα πραγματοποιηθεί εκπαιδευτικό σεμινάριο στην Αθήνα με τίτλο: “ATOQ- Advanced Training on Quality”.

Το εκπαιδευτικό σεμινάριο ATOQ αποσκοπεί στην αύξηση της ποιότητας των Ανταλλαγών Νέων στο πλαίσιο του Προγράμματος Erasmus+. Με βάση την εμπειρία τους από την υλοποίηση προγραμμάτων Ανταλλαγών Νέων, οι συμμετέχοντες κατά τη διάρκεια του σεμιναρίου θα επικεντρωθούν και θα στοχεύσουν σε θέματα ποιότητας και στη βελτίωση των ικανοτήτων διαχείρισης, προκειμένου να αυξηθεί συνολικά η ποιότητα μελλοντικών Ανταλλαγών Νέων στο πλαίσιο του Προγράμματος Erasmus+/ Νεολαία.

Το εν λόγω σεμινάριο θα παρέχει στους συμμετέχοντες την ευκαιρία να:

  1. αξιολογήσουν την προηγούμενη εμπειρία τους σε διακρατικές ανταλλαγές νέων και τον αντίκτυπο των προγραμμάτων αυτών στους συμμετέχοντες, τις οργανώσεις και την ευρύτερη περιοχή
  2. βελτιώσουν την κατανόηση τους σε διάφορες πτυχές της ποιότητας των Ανταλλαγών Νέων, όπως: η ενεργός συμμετοχή των νέων, η συνεργασία με τους εταίρους, η διαπολιτισμική μάθηση, ο αντίκτυπος και τα αποτελέσματα των προγραμμάτων
  3. βελτιώσουν την ικανότητα διαχείρισης του σχεδίων με στόχο την καλύτερη οργάνωσή τους.

 

Το σεμινάριο απευθύνεται σε όσους εργάζονται με/για νέους (youth workers) και σε συνοδούς ομάδων νέων (youth leaders) οι οποίοι έχουν συμμετάσχει σε Ανταλλαγή Νέων.

Η γλώσσα εργασίας είναι η αγγλική.

Για τη συμμετοχή στο σεμινάριο, η Εθνική Μονάδα Συντονισμού Erasmus + για τη Νεολαία καλύπτει το 95% των μετακινήσεων, ενώ και το συνολικό κόστος διαμονής και διατροφής.

Αναλυτικές πληροφορίες για αυτό σεμινάριο θα βρείτε στον σύνδεσμο: https://www.salto-youth.net/tools/european-training-calendar/training/atoq-gr-advanced-training-on-quality-in-greece.6669/.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν την αίτησή τους τους το αργότερο μέχρι τις 4 Οκτωβρίου 2017.

Οι αιτήσεις πρέπει να αποσταλούν στην ηλεκτρονική διεύθυνση: tcaseminars@inedivim.gr

Για οποιαδήποτε επιπλέον πληροφορία, μπορείτε να επικοινωνήσετε στο τηλ. 2131314450, κα Παππά Βάγια. Ηλεκτρονική Διεύθυνση: tcaseminars@inedivim.gr

Μετάβαση στο περιεχόμενο