Εκπαιδευτικό σεμινάριο
“Cherry on the Cake” – Encouraging active citizenship through Youth exchange
19-23 Ιουνίου 2017 | Μπλέντ, Σλοβενία

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

 

Η Εθνική Μονάδα Συντονισμού Erasmus+/τομέας Νεολαία σε συνεργασία με την Εθνική Υπηρεσία της Σλοβενίας, ανακοινώνουν ότι στις 19-23 Ιουνίου 2017, θα πραγματοποιηθεί εκπαιδευτικό σεμινάριο στην πόλη Μπλέντ, με τίτλο: “Cherry on the Cake”.

Το συγκεκριμένο σεμινάριο εξερευνά το ρόλο των Ανταλλαγών Νέων στον τομέα της μακροχρόνιας εργασίας με νέους. Η 4η διεθνής έκδοση θα επικεντρωθεί στο πώς οι Ανταλλαγές Νέων ενισχύουν την ιδιότητα του Ευρωπαίου πολίτη.

Βασικό χαρακτηριστικό μιας Ανταλλαγής Νέων είναι η εμπλοκή των νέων στη δραστηριότητα, από τα πρώτα στάδια της δημιουργίας ιδεών μέχρι την ολοκλήρωση του σχεδίου.

Η ιδιότητα του Ευρωπαίου πολίτη είναι ένα θέμα που αποκτά όλο και μεγαλύτερη σημασία λόγω των προκλήσεων που αντιμετωπίζει τόσο η Ευρωπαϊκή Ένωση όσο και η Ευρώπη στο σύνολό της. Οι Ανταλλαγές Νέων ενισχύουν το αίσθημα της ενεργού συμμετοχής των νέων και τους φέρνουν πιο κοντά στην ευρωπαϊκή τους ταυτότητα. Το σεμινάριο επικεντρώνεται στον τρόπο με τον οποίο οι επικεφαλής ομάδων νέων μπορούν να υποστηρίξουν την ευαισθητοποίηση, την κατανόηση και την πρακτική της ιδιότητας του ευρωπαίου πολίτη στους νέους, μέσω των ανταλλαγών, αντιμετωπίζοντας διάφορες πτυχές που σχετίζονται με το θέμα και ενθαρρύνοντας την ενεργό συμμετοχή τους κατά τη διάρκεια του σχεδίου.

Στόχοι του σεμιναρίου είναι:

 

Το σεμινάριο απευθύνεται σε άτομα που δραστηριοποιούνται στον τομέα της νεολαίας και σε επικεφαλής ομάδων νέων που:

 

Για τη συμμετοχή στο σεμινάριο, η Εθνική Μονάδα Συντονισμού Erasmus +/τομέας Νεολαία καλύπτει το 95% των μετακινήσεων, ενώ το κόστος διαμονής και διατροφής καλύπτεται από την Εθνική Υπηρεσία της Σλοβενίας.

Αναλυτικές πληροφορίες για το σεμινάριο, τη μεθοδολογία και την αίτηση συμμετοχής μπορείτε να βρείτε στον παρακάτω σύνδεσμο: https://www.salto-youth.net/tools/european-training-calendar/training/cherry-on-the-cake-encouraging-active-citizenship-through-youth-exchange.6479/.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν την αίτησή τους το αργότερο μέχρι τις 15 Μαΐου 2017.

Για οποιαδήποτε επιπλέον πληροφορία μπορείτε να επικοινωνήσετε στο τηλ. 2131314460, Νόρα Τσιριγώτη ή/και στην ηλεκτρονική διεύθυνση: tcaseminars@inedivim.gr.

Επισυναπτόμενα Αρχεία:

Μετάβαση στο περιεχόμενο