Εκπαιδευτικό Σεμινάριο Training of Trainers
1ος κύκλος, 22/09-01/10/2017, Ολλανδία

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

 

Η Εθνική Μονάδα Συντονισμού Erasmus + για τον τομέα Νεολαία, ανακοινώνει ότι θα πραγματοποιηθούν τρεις κύκλοι (3) σεμιναρίων για εκπαιδευτές. Το 1ο στην Ολλανδία(22/9-1/10/2017), το 2ο στην Πολωνία (19-28/01/2018) και το 3ο στη Γερμανία (23 -30/06/2018).

Αρμόδιος φορέας για τη συγκεκριμένη διοργάνωση είναι το SALTO TRAINING AND COOPERATION R.C.

Σημειώνεται ότι η πρόσκληση αφορά αποκλειστικά και μόνο εκπαιδευτές στον τομέα της μη τυπικής μάθησης με εμπειρία στο Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Erasmus +/ τομέας Νεολαία.

Κριτήρια για την επιλογή των εκπαιδευτών αναγράφονται παρακάτω:

Παρακαλούνται, όσοι ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν στο σεμινάριο αυτό, πριν την υποβολή της αίτησης τους, να διαβάσουν προσεκτικά το επισυναπτόμενο αρχείο το οποίο περιγράφει αναλυτικά τη διαδικασία του ToT καθώς το προφίλ των συμμετεχόντων.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν την αίτησή τους ηλεκτρονικά στον παρακάτω σύνδεσμο: https://www.salto-youth.net/tools/european-training-calendar/training/training-of-trainers-for-european-erasmus-youth-in-action-projects-2017-2018.6397/ το αργότερο μέχρι τις 4 Ιουνίου 2017.

Για οποιαδήποτε επιπλέον πληροφορία, μπορείτε να επικοινωνήσετε στο τηλ. 213 1314450, υπεύθυνη επικοινωνίας κα Νατάσα Δεδούση. Ηλεκτρονική Διεύθυνση: tcaseminars@inedivim.gr

Επισυναπτόμενο αρχείο:

Μετάβαση στο περιεχόμενο