Ηλεκτρονική αίτηση Βασικής Δράσης 3-Διαρθρωμένος Διάλογος: Συναντήσεις μεταξύ των νέων και των υπευθύνων για τη λήψη αποφάσεων στον τομέα της νεολαίας

Σας ενημερώνουμε ότι η αίτηση για τη Βασική Δράση 3- «Διαρθρωμένος Διάλογος: Συναντήσεις μεταξύ των νέων και των υπευθύνων για τη λήψη αποφάσεων στον τομέα της νεολαίας» συμπληρώνεται και υποβάλλεται ηλεκτρονικά.

Μπορείτε να συμπληρώσετε την αίτηση, ακολουθώντας τον παρακάτω σύνδεσμο: https://webgate.ec.europa.eu/web-eforms/

Οδηγίες για τη συμπλήρωση της αίτησης υπάρχουν διαθέσιμες στον παρακάτω σύνδεσμο: http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources/documents-for-applicants/model-application-forms_en

Μετάβαση στο περιεχόμενο