Εκπαιδευτικό σεμινάριο
Cross Sectorial Seminar on European Shared Strategies to put in a coherent involvement of migrants, youth migrants, asylum seekers and refugees in Erasmus+
15-17 Μάϊου 2017, Ρώμη, Ιταλία

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Η Εθνική Μονάδα Συντονισμού Erasmus+/τομέας Νεολαία σε συνεργασία με τις Εθνικές Υπηρεσίες του Erasmus+ όλων των τομέων στην Ιταλία, ανακοινώνουν ότι στις 15-17 Μάϊου 2017, θα πραγματοποιηθεί εκπαιδευτικό σεμινάριο στην Ρώμη, με τίτλο: “ Cross Sectorial Seminar on European Shared Strategies to put in a coherent involvement of migrants, youth migrants, asylum seekers and refugees in Erasmus+ ”.

Το Πρόγραμμα Erasmus + χρησιμοποιείται ως εργαλείο για τη διευκόλυνση και την προώθηση της ένταξης και της συμμετοχής των νέων, των μεταναστών και των προσφύγων στις κοινωνίες μας.

Στόχος του σεμιναρίου είναι να μοιραστούν οι συμμετέχοντες εργαλεία, πρακτικές και μεθοδολογίες προκειμένου να προωθηθεί η δημιουργία δικτύων μεταξύ των ανθρώπων που εργάζονται στους διάφορους τομείς του Προγράμματος (Εκπαίδευση, Κατάρτιση, Νεολαία και Αθλητισμός).

Απώτερος σκοπός του σεμιναρίου είναι να δημιουργηθεί ο χώρος οπού οι διάφοροι εμπλεκόμενοι μπορούν να έρθουν σε επαφή με διαφορετικές προσεγγίσεις οι οποίες χρησιμοποιούνται σχετικά με τη συμμετοχή των νέων μεταναστών αλλά και των μεταναστών εν γένει στην καθημερινότητα των τοπικών οργανώσεων.

Κατά τη διάρκεια του σεμιναρίου, προγραμματίζεται επιτόπια επίσκεψη σε μια ΜΚΟ με σκοπό την παρουσίαση μιας τοπικής πρακτικής στις δραστηριότητες της οποίας εμπεριέχονται προγράμματα μέσω του Erasmus +.

Το εν λόγω σεμινάριο απευθύνεται σε άτομα που δραστηριοποιούνται στον τομέα της νεολαίας (youth workers), σε επικεφαλής ομάδων νέων (youth leaders), σε άτομα που εμπλέκονται στη διαχείριση σχεδίων, σε υπευθύνους χάραξης πολιτικής και σε μέντορες EVS.

Για τη συμμετοχή στο σεμινάριο, η Εθνική Μονάδα Συντονισμού Erasmus +/τομέας Νεολαία καλύπτει το 95% των μετακινήσεων, ενώ το κόστος διαμονής και διατροφής καλύπτεται από την Εθνική Υπηρεσία της Ιταλίας.

Αναλυτικές πληροφορίες για το σεμινάριο, τη μεθοδολογία και την αίτηση συμμετοχής μπορείτε να βρείτε στον παρακάτω σύνδεσμο: https://www.salto-youth.net/tools/european-training-calendar/training/cross-sectioral-seminar-on-european-shared-strategies-to-put-in-place-a-coherent-involvement-of-migrants-youth-migrants-asilum-seeckers-and-refugees-in-erasmus.6348/

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν την αίτησή τους το αργότερο μέχρι τις 25 Μαρτίου 2017.

Για οποιαδήποτε επιπλέον πληροφορία μπορείτε να επικοινωνήσετε στο τηλ. 2131314450, Νατάσα Δεδούση. Ηλεκτρονική Διεύθυνση: tcaseminars@inedivim.gr.

Μετάβαση στο περιεχόμενο