Εκπαιδευτικό Σεμινάριο
EVS GO POLITICAL: exploring political dimensions of the EVS cycle training course
13-18 Μαΐου 2017| Τουρκία

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

 

Η Εθνική Μονάδα Συντονισμού Erasmus+ για τον τομέα Νεολαία σε συνεργασία με την Εθνική Υπηρεσία της Τουρκίας, ανακοινώνουν ότι στις 13-18 Μαΐου 2017, θα πραγματοποιηθεί εκπαιδευτικό σεμινάριο με τίτλο: “EVS GO POLITICAL: exploring political dimensions of the EVS cycle training course”.

Το εν λόγω σεμινάριο δίνει τη δυνατότητα στους συμμετέχοντες να διερευνήσουν και να εφαρμόσουν την πολιτική διάσταση στις δραστηριότητες της Ευρωπαϊκής Εθελοντικής Υπηρεσίας (EVS/EEY).

Μετά από είκοσι χρόνια υλοποίησης της ΕΕΥ, διαφαίνεται ότι αποτελεί μέσο κοινωνικής εξέλιξης για τους νέους που συμμετέχουν σε σχέδια ΕΕΥ. Κατά τη διάρκεια του σεμιναρίου θα παρουσιαστούν μέθοδοι προκειμένου να εξεταστεί η πολιτική διάσταση στις δραστηριότητες ΕΕΥ μέσα από την:

Η πολιτική διάσταση της ΕΕΥ θα αναδειχθεί μέσω της μη τυπικής μάθησης και σύμφωνα με τις εμπειρίες, τα κίνητρα και τις ανάγκες των συμμετεχόντων, οι οποίοι θα έχουν την ευκαιρία να αξιολογήσουν τον αντίκτυπο του πολιτικού πλαισίου στον τομέα της νεολαίας και στα σχέδιά τους, προσδιορίζοντας και αναλύοντας την ενεργό συμμετοχή στο πλαίσιο της ΕΕΥ, ανταλλάσσοντας καλές πρακτικές, γνώσεις και μεθόδους και αξιολογώντας τις ικανότητές τους.

Μέσα από το σεμινάριο οι συμμετέχοντες αναμένεται να:

Το σεμινάριο απευθύνεται σε εκπαιδευτές, μέντορες EVS, συντονιστές και σε άτομα που εμπλέκονται στη διαχείριση σχεδίων υποδοχής και φιλοξενίας EVS.

Η Εθνική Μονάδα Συντονισμού Erasmus+ για τη Νεολαία καλύπτει το 95% των μετακινήσεων των συμμετεχόντων, ενώ το κόστος διαμονής και διατροφής καλύπτεται από την Εθνική Υπηρεσία της Τουρκίας.

Αναλυτικές πληροφορίες για το σεμινάριο, τη μεθοδολογία και την αίτηση συμμετοχής μπορείτε να βρείτε στον παρακάτω σύνδεσμο: https://www.salto-youth.net/tools/european-training-calendar/training/evs-go-political-exploring-political-dimensions-of-the-evs-cycle-training-course.6312/

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν την αίτησή τους το αργότερο μέχρι τις 23 Μαρτίου 2017.

Για οποιαδήποτε επιπλέον πληροφορία μπορείτε να επικοινωνήσετε στο τηλ. 2131314460, Νόρα Τσιριγώτη. Ηλεκτρονική Διεύθυνση: tcaseminars@inedivim.gr.

Επισυναπτόμενο Αρχείο

Μετάβαση στο περιεχόμενο