Δράση Ενημέρωσης
«Ευκαιρίες μαθησιακής κινητικότητας για νέους»
Κομοτηνή, 29/11/2016

Το Ίδρυμα Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης/ Εθνική Μονάδα Συντονισμού του Προγράμματος Erasmus+ για τον τομέα “Νεολαία”, συνδιοργανώνει με το Κέντρο Ευρωπαϊκής Πληροφόρησης Europe Direct Κομοτηνής, το Κέντρο Πληροφόρησης Νέων Δήμου Κομοτηνής και με τη συνεργασία της ΜΚΟ «System & G», την Τρίτη 29 Νοεμβρίου 2016, δράση ενημέρωσης στο Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης, στην Κομοτηνή.

Σκοπός της δράσης είναι να ενημερωθούν οι νέοι της Κομοτηνής για το Δίκτυο Eurodesk, για τις δυνατότητες που τους παρέχει το πρόγραμμα Erasmus+/τομέας Νεολαία αλλά και για ευκαιρίες μαθησιακής κινητικότητας στην ΕΕ.

Αφίσα

Μετάβαση στο περιεχόμενο