Εκπαιδευτικό σεμινάριο «Ignite the spark, Participation Lab 1: How to give young people with fewer opportunities a voice?» στη Βόννη, Γερμανία
16 – 18 Νοεμβρίου 2016

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

Η Εθνική Μονάδα Συντονισμού Erasmus + για τη Νεολαία ανακοινώνει ότι στις 16 – 18 Νοεμβρίου 2016, η Εθνική Υπηρεσία της Γερμανίας σε συνεργασία με το SALTO-YOUTH Participation Resource Centre διοργανώνουν στη Γερμανία το πρώτο από μια σειρά συμμετοχικών εργαστηρίων με τίτλο «Ignite the spark, How to give young people with fewer opportunities a voice?».

Κατά τη διάρκεια αυτού του εργαστηρίου οι συμμετέχοντες, άτομα που δραστηριοποιούνται στον τομέα της νεολαίας και πολλαπλασιαστές θα μάθουν, θα ανταλλάξουν ιδέες και θα πειραματιστούν σχετικά με το πώς μπορούν να ενισχύσουν τη συμμετοχή ομάδων που δεν εκπροσωπούνται επαρκώς στο δημοκρατικό βίο.

Η κατανόηση της έννοιας «συμμετοχή» διαφέρει κατά πολύ στην Ευρώπη. Αυτό το σεμινάριο θεωρεί ότι όλες οι μορφές της «συμμετοχής» είναι αλληλένδετες και οδηγούν στη δημοκρατική συμμετοχή και την ιδιότητα του ενεργού πολίτη.

Στόχοι του σεμιναρίου είναι:

 

Έμφαση θα δοθεί στην ενίσχυση της συμμετοχής ομάδων νέων που συνήθως δεν εκπροσωπούνται επαρκώς και δεν έχουν πρόσβαση σε τρόπους που θα μπορούσαν να επηρεάσουν το περιβάλλον διαβίωσής τους. Τέτοιες ομάδες περιλαμβάνουν πρόσφυγες, μετανάστες, εθνικές μειονότητες, ΝΕΕΤ, νέους μαθητευόμενους, εκπαιδευόμενους ή/και νέους από κέντρα επαγγελματικής κατάρτισης.

Στο εν λόγω εργαστήριο καλούνται να συμμετέχουν όσοι δραστηριοποιούνται στον τομέα της νεολαίας (youth workers), εκπαιδευτές νέων, επικεφαλής ομάδων νέων, διαχειριστές σχεδίων, υπεύθυνη χάραξης πολιτικής και πολλαπλασιαστές που ασχολούνται με νέους με λιγότερες ευκαιρίες.

Τα έξοδα διαμονής και διατροφής θα καλυφθούν από την Εθνική Υπηρεσία της Γερμανίας στο 100%, ενώ η μετακίνηση θα καλυφθεί κατά 95% από την Εθνική Μονάδα Συντονισμού Erasmus+/ Youth.

Η γλώσσα εργασίας θα είναι τα αγγλικά.

Παρακαλούνται, όσοι ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν στο σεμινάριο αυτό, να βρουν περαιτέρω πληροφορίες και να υποβάλουν την αίτησή τους στον παρακάτω σύνδεσμο: https://www.salto-youth.net/tools/european-training-calendar/training/ignite-the-spark-participation-lab-1-how-to-give-young-people-with-fewer-opportunities-a-voice.6034/, το αργότερο μέχρι την Κυριακή 09 Οκτωβρίου 2016.

Για οποιαδήποτε επιπλέον πληροφορία, μπορείτε να επικοινωνήσετε στο τηλ. 213 1314460, Νόρα Τσιριγώτη και ηλεκτρονική Διεύθυνση: tcaseminars@inedivim.gr.

Μετάβαση στο περιεχόμενο