Λίγα Λόγια για εμένα: Εργάζομαι στη δευτεροβάθμια τυπική εκπαίδευση ως καθηγήτρια φιλόλογος, αλλά και ως εκπαιδεύτρια ενηλίκων με αντικείμενα διδασκαλίας τα ελληνικά ως δεύτερη γλώσσα και τα αγγλικά σε ενήλικες. Στα πλαίσια της εθελοντικής μου δράσης, έχω διδάξει ελληνικά σε ξένους και μετανάστες και έχω συμμετάσχει σε ευρωπαϊκά προγράμματα σε συνεργασία με οργανισμούς από διάφορες χώρε της Ευρώπης και με θέματα όπως την προώθηση του γραμματισμού μέσω θεατρικών μεθόδων , την κατάρτιση και εκπαίδευση μεταναστών, τη δραστηριοποίηση νέων και μεσήλικων πολιτών μέσω της ανταλλαγής εμπειριών, αλλά και την προώθηση της Ελληνο-Φιλανδικής πολιτιστικής συνεργασίας. Ακόμη έχω διδάξει ελληνικά σε ξένους φοιτητές στο Πανεπιστήμιο Πατρών στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού προγράμματος Erasmus ανταλλαγής φοιτητών.
Ειδικότερα στον Τομέα της Νεολαίας συμμετείχα ως αρχηγός της ελληνικής αποστολής σε προγράμματα Youth in Action που πραγματοποιήθηκαν στην Αυστρία το 2012 και το 2013, ενώ το 2015 (20-24/04/2015) ήμουν υπεύθυνη για την οργάνωση, υλοποίηση και αξιολόγηση του σεμιναρίου (training course) “Youth Path in Labor Market”. Το μεταπτυχιακό μου στη Γλωσσολογία με ειδίκευση στη Διγλωσσία ενισχύει τις γνώσεις και το ενδιαφέρον μου για το θέμα της διαπολιτισμικότητας και της συνεργασίας μεταξύ λαών και πολιτισμών, κάτι που βίωσα στη διάρκεια των σπουδών μου στον Καναδά όπου έζησα και εργάστηκα για τέσσερα χρόνια, διδάσκοντας μεταξύ άλλων την ελληνική ως δεύτερη ή ξένη γλώσσα.
Ξένες Γλώσσες: Αγγλικά, Γαλλικά
Τομείς Εξειδίκευσης: Διαπολιτισμικότητα, εκπαίδευση και κατάρτιση μεταναστών, διδασκαλία ελληνικής ως ξένης και δεύτερης γλώσσας.

 

Στοιχεία Επικοινωνίας
Email: greekteacher4u@gmail.com
Τηλέφωνο:
Linkedin Profile:
Μετάβαση στο περιεχόμενο