ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Η Εθνική Μονάδα Συντονισμού του προγράμματος Erasmus+ για τον τομέα Νεολαία στην Ελλάδα ευχαριστεί όλους όσους υπέβαλαν αίτηση με πρόταση συμμετοχής στο Πρόγραμμα, κατά την πρόσφατη Πρόσκληση (R2/2016).

Συνολικά υποβλήθηκαν πάνω από 300 αιτήσεις. Η μεγάλη αυτή συμμετοχή ξεπέρασε κάθε προσδοκία και αναδεικνύει το ενδιαφέρον των νέων και των οργανώσεων νεολαίας να υλοποιήσουν προγράμματα στο πλαίσιο του Erasmus+.

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η αξιολόγηση των αιτήσεων αναμένεται να ολοκληρωθεί πριν την 10η Αυγούστου 2016 και τα αποτελέσματα θα ανακοινωθούν στην ιστοσελίδα μας.

Επόμενη καταληκτική ημερομηνία για υποβολή αιτήσεων είναι η 4η Οκτωβρίου 2016 (μέχρι τις 12:00, ώρα Βρυξελλών).

Η Εθνική Μονάδα Συντονισμού βρίσκεται πάντα στη διάθεσή σας, για να σας υποστηρίξει στον σχεδιασμό και στην υλοποίηση ποιοτικών προγραμμάτων για το Erasmus+ στον τομέα της Νεολαίας.

Επισυναπτόμενα Αρχεία: Ανακοίνωση

Μετάβαση στο περιεχόμενο