Νέοι & Κοινωνική Οικονομία
Δράση 4.3 Υποστήριξη Πρωτοβουλιών για Νέους, Υouth in Action
ΟΡΓΑΝΩΣΗ: ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

 

Το Κέντρο Ανάπτυξης Επιχειρηματικότητας υλοποίησε τον Μάιο του 2015 το πρόγραμμα με τίτλο “Νέοι & Κοινωνική Οικονομία” στο πλαίσιο του Προγράμματος “Υποστήριξη Πρωτοβουλιών για Νέους” της Γενικής Γραμματείας Νέας Γενιάς και χρηματοδοτήθηκε από το Πρόγραμμα Ε.Ε. «Νέα Γενιά σε Δράση».

Στόχοι του Προγράμματος ήταν να προτείνει λύσεις για την καταπολέμηση της ανεργίας (έχοντας υπ’ όψιν τα υψηλά ποσοστά της στους νέους) και να προωθηθεί η ιδέα της κοινωνικής οικονομίας σε εθνικό ως μια πιθανή απάντηση στο ζήτημα της ανεργίας. Επιπλέον, η παροχή υπηρεσιών ενημέρωσης νέων επιχειρηματιών προσεγγίζοντας, ευαισθητοποιώντας και ενημερώνοντας τους νέους αναφορικά με τα πλεονεκτήματα της κοινωνικής οικονομίας και η προώθηση του παραδείγματος των ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ, ως μια πιθανή απάντηση στο ζήτημα της ανεργίας των νέων. Τέλος, το πρόγραμμα είχε σκοπό να επισημάνει τη χρήση νέων τεχνολογιών για την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και να δημιουργηθεί ένα δίκτυο συνεργασίας ανάμεσα σε συμμετέχοντες στην κοινωνική οικονομία και μέλη ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ, προκειμένου τα προηγούμενα επιτυχημένα παραδείγματα να αποτελέσουν οδηγό για τα μελλοντικά.

Κατά τη διάρκεια του προγράμματος, υλοποιήθηκαν δύο ημερίδες σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη για την ενημέρωση σε θέματα απόκτησης ικανοτήτων μέσω της μη τυπικής μάθησης κατά τη διάρκεια των οποίων λειτούργησαν info-kiosk στις πόλεις διεξαγωγής των ημερίδων με σκοπό την ενημέρωση περισσοτέρων ενδιαφερομένων. Η δημιουργία ιστοσελίδας, radio-spots, η διευρυμένη χρήση των social media για την προώθηση της ιδέας της κοινωνικής οικονομίας και η δημιουργία και διανομή πληροφοριακού – εκπαιδευτικού υλικού σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή (ενημερωτικά φυλλάδια, cd’s)για την κοινωνική οικονομία ενίσχυσαν την προώθηση του προγράμματος στοχεύοντας στην βελτίωση των υποστηρικτικών δομών που ενισχύουν την νεανική επιχειρηματικότητα και τις αντίστοιχες πρωτοβουλίες των νέων. Επίσης, κατά τη διάρκεια του προγράμματος ενισχύθηκε η δικτύωση των εγχώριων φορέων κοινωνικής οικονομίας με κέντρα νεότητας, συλλόγους και Μ.Κ.Ο που δραστηριοποιούνται στον τομέα της νεολαίας, τόσο του εσωτερικού όσο και εξωτερικού στοχεύοντας στην περαιτέρω επένδυση στην ελληνική νεολαία ενώ υπήρξε συμβουλευτική αλληλεπίδραση των συμμετεχόντων νέων με ομάδα συμβούλων με σκοπό την ανάπτυξη δεξιοτήτων στην κοινωνική επιχειρηματικότητα και το επιχειρείν.

Περισσότερες πληροφορίες για το πρόγραμμα μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα http://www.youthsocialeconomy.gr/


Διαφημιστικό Spot Αθήνας

Διαφημιστικό Spot ΘεσσαλονίκηςΔελτίο Τύπου

Leaflet


Μετάβαση στο περιεχόμενο