Το Ίδρυμα Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης/ Εθνική Μονάδα Συντονισμού του Προγράμματος Erasmus+ για τον τομέα της Νεολαίας πραγματοποίησε στην Αθήνα, στις 10-11 Νοεμβρίου 2014 Συνάντηση των Δικαιούχων του Προγράμματος για τις περιόδους αξιολόγησης R1-R2/2014.

Κατά τη διάρκεια της διήμερης αυτής συνάντησης, οι εκπρόσωποι των δικαιούχων φορέων/ ομάδων που συμμετείχαν, είχαν τη δυνατότητα να συζητήσουν και να λάβουν καθοδήγηση από τα στελέχη της Εθνικής Μονάδας Συντονισμού σε θέματα σχετικά με την ορθή υλοποίηση των προγραμμάτων τους από το στάδιο της προετοιμασίας έως και την λήξη τους. Επιπλέον, οι συμμετέχοντες ενημερώθηκαν λεπτομερώς για πρακτικά ζητήματα που αφορούν στα προγράμματα που υλοποιούν, όπως διαδικασίες υποβολής των απολογισμών, κανόνες χρηματοδότησης και δικαιώματα και υποχρεώσεις απέναντι στο Πρόγραμμα. Καθ’ όλη τη διάρκεια της συνάντησης, οι δικαιούχοι συζήτησαν τα ζητήματα τα οποία τους απασχολούν με τα στελέχη της Εθνικής Μονάδας Συντονισμού και αντάλλαξαν απόψεις και συμβουλές μεταξύ τους.

Παράλληλα, οι συμμετέχοντες ενημερώθηκαν λεπτομερώς σχετικά με τη Στρατηγική της Ε.Ε. αναφορικά με τη Διάδοση & Αξιοποίηση των Αποτελεσμάτων των Προγραμμάτων ενώ παρουσιάστηκαν εργαλεία και βάσεις δεδομένων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που χρησιμοποιούνται για την υλοποίηση του Προγράμματος, όπως π.χ. το Mobility Tool και το Dissemination Platform.

Επισυναπτόμενα Αρχεία:

 

Φωτογραφίες από την Εκδήλωση

photo_1 photo_2 photo_3 photo_4

Μετάβαση στο περιεχόμενο