ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ
για το Πρόγραμμα ERASMUS+ για τον τομέα «ΝΕΟΛΑΙΑ»
Αθήνα, 11 Δεκεμβρίου 2014

Το Ίδρυμα Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης/ Εθνική Μονάδα Συντονισμού του Προγράμματος Erasmus+ για τον τομέα της Νεολαίας, πρόκειται να διοργανώσει κατάρτιση σχετικά με τη συμπλήρωση των αιτήσεων για το Πρόγραμμα Erasmus+ για τον τομέα της Νεολαίας, την Πέμπτη 11 Δεκεμβρίου 2014 στην Αθήνα.

Σκοπός της κατάρτισης είναι οι ενδιαφερόμενοι να ενημερωθούν σχετικά με θέματα που αφορούν στην ορθή υποβολή των αιτήσεων σε όλες τις Βασικές Δράσεις του Προγράμματος Erasmus+ για τον τομέα της Νεολαίας. Οι συμμετέχοντες θα έχουν τη δυνατότητα να αναλύσουν την αίτηση σε όλα τα στάδια της και να καταρτιστούν σε πρακτικά ζητήματα όπως εγγραφή στο Participant Portal, συμπλήρωση όλων των σταδίων της αίτησης κα.

Η κατάρτιση απευθύνεται αποκλειστικά σε πρωτοεμφανιζόμενους φορείς, σε φορείς των οποίων οι αιτήσεις έχουν ακυρωθεί και τέλος όσων έχουν απορριφθεί.

Επισυναπτόμενα αρχεία:

Μετάβαση στο περιεχόμενο