Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζονται τα συμπληρωματικά αποτελέσματα αξιολόγησης στο πλαίσιο του Προγράμματος Erasmus+ τομέας Νεολαία, για τις περιόδους υποβολής αιτήσεων R1, R2/2014

Μετάβαση στο περιεχόμενο