Το Ίδρυμα Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης  θα συμμετάσχει στην εκδήλωση για την πρωτοβουλία Νεολαία σε Κίνηση (Youth on the Move) της Αντιπροσωπείας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα. Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί  στην Κεντρική Προκυμαία της Καλαμάτας από τις 11 μέχρι τις 13 Σεπτεμβρίου 2014.

Τo Erasmus+ για τον τομέα της Νεολαίας και το Δίκτυο Eurodesk θα βρίσκονται εκεί για να ενημερώσουν τους νέους για τις δυνατότητες που δίνει το νέο Πρόγραμμα Erasmus+ στον τομέα της Νεολαίας. Επιπλέον, το κοινό που θα παραβρεθεί στην εκδήλωση θα έχει την ευκαιρία να πληροφορηθεί για τις ευκαιρίες που δίνει η Ευρωπαϊκή Ένωση στους τομείς της εκπαίδευσης, της κατάρτισης και της απασχόλησης των νέων.

Καθ΄ολη τη διάρκεια της εκδήλωσης, θα πραγματοποιούνται παράλληλες παρουσιάσεις και συζητήσεις. Η Κοινωνική Ανάπτυξη Νέων (ΚΑ.ΝΕ), το Σάββατο 13 Σεπτεμβρίου στις 12.30 , θα παρουσιάσει σε νέους και νέες την εμπειρία πρώην εθελοντών EVS και θα ακολουθήσει συζήτηση σχετικά με τις δυνατότητες που παρέχει το Erasmus+ στον τομέα της Νεολαίας για τον εθελοντισμό στην Ευρώπη (Ευρωπαϊκή Εθελοντική Υπηρεσία).

Μετάβαση στο περιεχόμενο