Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Για Εκπαιδευτικό Σεμινάριο SOHO στη Βουλγαρία
29 Οκτωβρίου– 2 Νοεμβρίου 2014

Η Εθνική Μονάδα Συντονισμού Erasmus + για τη Νεολαία ανακοινώνει ότι από 29 Οκτωβρίου έως 2 Νοεμβρίου 2014 θα πραγματοποιηθεί στη Βουλγαρία σε συνεργασία με το SALTO T&C της Ε.Ε. εκπαιδευτικό σεμινάριο στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Εθελοντικής Υπηρεσίας του Προγράμματος της Ε.Ε Erasmus + υπό τον τίτλο «SOHO».

Στόχος του σεμιναρίου είναι να είναι να αναπτυχθεί η ποιότητα των προγραμμάτων εθελοντισμού αναπτύσσοντας τις κάτωθι θεματικές:

Στο εν λόγω σεμινάριο καλούνται να συμμετάσχουν εκπρόσωποι οργανισμών νεολαίας οι οποίοι εργάζονται με νέους εθελοντές ως μέντορες ή συντονιστές στο πλαίσιο οργανώσεων φιλοξενίας και αποστολής και δεν έχουν αρκετή εμπειρία στη διαχείριση προγραμμάτων Ευρωπαϊκής Εθελοντικής Υπηρεσίας ( EVS).

Επισημαίνεται ότι ουδεμία αίτηση δεν θα γίνει αποδεκτή εάν δεν υποβληθεί από μέντορα ή συντονιστή που δραστηριοποιείται στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Εθελοντικής Υπηρεσίας.

Τα έξοδα διαμονής και διατροφής θα καλυφθούν από την Εθνική Υπηρεσία της Βουλγαρίας, ενώ τα έξοδα μετακίνησης θα καλυφθούν από την Εθνική Μονάδα Συντονισμού Erasmus + / Νεολαία στο 95%.
Η γλώσσα εργασίας θα είναι τα αγγλικά.

Παρακαλούνται, όσοι ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν στο σεμινάριο αυτό, να ενημερωθούν αναλυτικά από τον παρακάτω σύνδεσμο στον οποίο και θα υποβάλλουν ηλεκτρονικά την αίτησή τους: https://www.salto-youth.net/tools/european-training-calendar/training/soho-in-bulgaria-european-training-course-for-evs-support-people.4312/ το αργότερο μέχρι τη Δευτέρα 1 Σεπτεμβρίου 2014.

Επισυνάπτονται πρακτικές πληροφορίες για τον τρόπο υποβολής των αιτήσεων

Για οποιαδήποτε επιπλέον πληροφορία, μπορείτε να επικοινωνήσετε στο τηλ. 210 2599360-357, υπεύθυνη επικοινωνίας κα Κολοκύθα Μαρία. Ηλεκτρονική Διεύθυνση: kolokytha.m@inedivim.gr

Μετάβαση στο περιεχόμενο