Δικαιολογητικά για την Πληρωμή Αλλοδαπών που Παρεχουν Υπηρεσίες στην Ελλάδα

Αναφορικά με τις δαπάνες που σχετίζονται, με αμοιβές εκπαιδευτών, μεταφραστών και γενικότερα ατόμων που παρέχουν υπηρεσίες, και προέρχονται από διαφορετική χώρα, και παρέχουν υπηρεσίες στην Ελλάδα, θα πρέπει απολογιστικά να προσκομίζονται τα παρακάτω έγγραφα:

  • Tο νόμιμο παραστατικό της χώρας τους με συμπληρωμένο το ποσό που εισέπραξαν (Invoice) ,
  • Tο Πιστοποιητικό Φορολογικής Κατοικίας (Tax Residence Certificate), και
  • Συμπληρωμένη την αίτηση για την εφαρμογή της σύμβασης αποφυγής Διπλής Φορολογίας μεταξύ Ελλάδος και άλλου Κράτους μέλους. Η αίτηση αυτή θα πρέπει να είναι θεωρημένη από την εφορία της χώρας που διαμένει ο δικαιούχος και η παρακράτηση του φόρου είναι ανάλογη με τη συμφωνία των εκάστοτε κρατών με την Ελλάδα .
  • Την δήλωση απόδοσης παρακρατούμενου φόρου(έστω και μηδενική) που έχει κατατεθεί στην εφορία του φορέα.
  • Σύμβαση μεταξύ φορέα και εκπαιδευτή.
  • Η εξόφληση του υπόλοιπου ποσού (διαφορά invoice με παρακρατούμενου φόρου) να είναι με τραπεζικό έμβασμα.

τα παραπάνω αφορούν στις Δράσεις 1.3, 5.1 και σε όσες Δράσεις έχουν εγκριθεί αντίστοιχες δαπάνες στην κατηγορία Ειδικά κόστη, όπου ο απολογισμός γίνεται επί πραγματικών δαπανών και βάσει όλων των νόμιμων παραστατικών/αποδείξεων.