Σεμινάρια TCA

Call for BiTriMulti

Εκπαιδευτικό Σεμινάριο στη Νορβηγία BiTriMulti 21 – 25 Οκτωβρίου 2015 Η Εθνική Μονάδα Συντονισμού Erasmus + για τη Νεολαία ανακοινώνει ότι από 21 έως 25 Οκτωβρίου 2015 θα πραγματοποιηθεί στη…

Περισσότερα

Call for Open Access

Σεμινάριο Δημιουργίας Επαφών Με τίτλο “Open Access” στη Γαλλία 17-21 Σεπτεμβρίου 2015 Η Εθνική Μονάδα Συντονισμού Erasmus + για τον τομέα Νεολαία ανακοινώνει ότι από 17 έως 21 Σεπτεμβρίου 2015…

Περισσότερα

Call for SOHO

Call for participants Εκπαιδευτικό Σεμινάριο SOHO στη Γερμανία 14– 18 Οκτωβρίου2015 Η Εθνική Μονάδα Συντονισμού Erasmus + για τη Νεολαία ανακοινώνει ότι από 14 έως 18 Οκτωβρίου 2015 θα πραγματοποιηθεί…

Περισσότερα

Call for TRAINING OF TRAINERS

Call for participants TRAINING OF TRAINERS Η Εθνική Μονάδα Συντονισμού Erasmus + για τον τομέα Νεολαία, ανακοινώνει ότι θα πραγματοποιηθούν τρεις κύκλοι (3) σεμιναρίων για εκπαιδευτές. Το 1ο στη Βουλγαρία…

Περισσότερα

Call for Youth and Social Entrepreneurship

Call for participants Youth and Social Entrepreneurship Αθήνα, 19- 23 Μαΐου 2015 Η Εθνική Μονάδα Συντονισμού Erasmus + για τη Νεολαία, ανακοινώνει ότι από 19 έως 23 Μαΐου 2015 θα…

Περισσότερα

Call for TurnINC

Call for TurnINC: A turning point to Inclusion Πορτογαλία Η Εθνική Μονάδα Συντονισμού Erasmus + για τη Νεολαία, ανακοινώνει ότι από 20 έως 25 Μαΐου 2015 θα πραγματοποιηθεί εκπαιδευτικό σεμινάριο…

Περισσότερα

Call for DIG-IT up!

Call for DIG-IT up! Training course on including digital tools in Youth work! Rome- Italy Η Εθνική Μονάδα Συντονισμού Erasmus + για τη Νεολαία, ανακοινώνει ότι από 2 έως 7…

Περισσότερα

Call for “From Diary to Certificate” TC Bulgaria

Call for “From Diary to Certificate” TC Bulgaria   Η Εθνική Μονάδα Συντονισμού Erasmus + για τη Νεολαία, ανακοινώνει ότι από 26 έως 31 Μαΐου 2015 θα πραγματοποιηθεί εκπαιδευτικό σεμινάριο…

Περισσότερα