Ανακοινώσεις

Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης

Το Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης είναι η νέα πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η οποία δημιουργεί ευκαιρίες για όσους νέους επιθυμούν να κάνουν εθελοντισμό ή να εργαστούν σε προγράμματα, στη χώρα τους…

Περισσότερα

Συμμετοχή στο Πανόραμα Επιχειρηματικότητας και Σταδιοδρομίας, Σάββατο 18 Μαρτίου 2017, Αθήνα

  Η Εθνική Μονάδα Συντονισμού Erasmus+ για τον τομέα Νεολαία θα βρίσκεται το Σάββατο 18 Μαρτίου στις 15:00 στο Πανόραμα Επιχειρηματικότητας και Σταδιοδρομίας και θα συμμετέχει στο πάνελ με τίτλο:…

Περισσότερα

Συμμετοχή στην Περιφερειακή Συνάντηση Νέων, Σάββατο 18 Μαρτίου 2017, Κομοτηνή

Η Εθνική Μονάδα Συντονισμού θα συμμετέχει στην Περιφερειακή Συνάντηση Νέων, το Σάββατο 18 Μαρτίου 2017 στην Κομοτηνή η οποία συνδιοργανώνεται από το Κέντρο Ευρωπαϊκής Πληροφόρησης Europe Direct Κομοτηνής και την…

Περισσότερα

Ευκαιρίες κινητικότητας των νέων στην ΕΕ

Η Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα σε συνεργασία με τη Δομή Απασχόλησης & Σταδιοδρομίας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, το Κέντρο Ευρωπαϊκής Πληροφόρησης Europe Direct Ηπείρου, το Διεθνές Κέντρο για τη…

Περισσότερα

Πληροφορίες για τις τραπεζικές συναλλαγές των δικαιούχων λόγω των περιορισμών στην κίνηση κεφαλαίων (capital controls)

Το Ίδρυμα Νεολαίας και Δία Βίου Μάθησης, μετά από επικοινωνία με την Επιτροπή Έγκρισης Τραπεζικών Συναλλαγών, είναι σε θέση να ενημερώσει τους δικαιούχους του Προγράμματος Erasmus+ για τον τομέα Νεολαία…

Περισσότερα

Αποτελέσματα αξιολόγησης περιόδου R3/2016

Στους παρακάτω πίνακες παρουσιάζονται τα αποτελέσματα αξιολόγησης στο πλαίσιο του Προγράμματος  Erasmus+ τομέας Νεολαία, για την περίοδο υποβολής αιτήσεων R3/2016. Εγκεκριμένα Αναπληρωματικά Άκυρα Απορριφθέντα

Περισσότερα

Νέα Εργαλεία και Μηχανισμοί Κινητικότητας, Εργασίας & Μάθησης για Νέους στην Ευρώπη

Η Εθνική Μονάδα Συντονισμού του Erasmus+ για τον τομέα Νεολαίας/ Ίδρυμα Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης και το Κέντρο Δια Βίου Μάθησης του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας σας προσκαλούν στην ενημερωτική ημερίδα…

Περισσότερα