Ανακοινώσεις

Αποτελέσματα αξιολόγησης περιόδου R3/2017-Ορθή Επανάληψη-KA2

Στους παρακάτω πίνακες παρουσιάζονται τα αποτελέσματα αξιολόγησης στο πλαίσιο του Προγράμματος  Erasmus+ τομέας Νεολαία, για την περίοδο υποβολής αιτήσεων R3/2017. Εγκεκριμένα Αναπληρωματικά (Ορθή Επανάληψη) Άκυρα Απορριφθέντα (Ορθή Επανάληψη)

Περισσότερα

Έναρξη δηλώσεων έτους 2017 στο Μητρώο Επιχορηγούμενων Φορέων κατ’ εφαρμογή του άρθρου 10Β Διαύγεια

Έναρξη δηλώσεων έτους 2017 στο Μητρώο Επιχορηγούμενων Φορέων κατ’ εφαρμογή του άρθρου 10Β Διαύγεια Με τις διατάξεις του άρθρου 10Β του Ν. 3861/2010, όπως προστέθηκαν με το άρθρο 16 του…

Περισσότερα

Αποτελέσματα αξιολόγησης περιόδου R3/2017-Ορθή Επανάληψη

Στους παρακάτω πίνακες παρουσιάζονται τα αποτελέσματα αξιολόγησης στο πλαίσιο του Προγράμματος  Erasmus+ τομέας Νεολαία, για την περίοδο υποβολής αιτήσεων R3/2017. Εγκεκριμένα Αναπληρωματικά Άκυρα Απορριφθέντα

Περισσότερα

Αποτελέσματα αξιολόγησης περιόδου R3/2017

Στους παρακάτω πίνακες παρουσιάζονται τα αποτελέσματα αξιολόγησης στο πλαίσιο του Προγράμματος  Erasmus+ τομέας Νεολαία, για την περίοδο υποβολής αιτήσεων R3/2017. Εγκεκριμένα Αναπληρωματικά Άκυρα Απορριφθέντα

Περισσότερα

Πρόσκληση Στην Ενημερωτική Εκδήλωση Στο Πλαίσιο Του Erasmus+ Για Τον Τομέα Της Νεολαίας, Το EVS Και Το European Solidarity Corps

Τo Ίδρυμα Νεολαίας και Διά Βίου Μάθησης (ΙΝΕΔΙΒΙΜ) διοργανώνει ενημερωτική εκδήλωση στο πλαίσιο του Erasmus+ για τον τομέα της νεολαίας, το EVS και το European Solidarity Corps, την Πέμπτη 10…

Περισσότερα

Πλαίσιο Στρατηγικής & Δράσεων για την ενδυνάμωση Νέων «Νεολαία‘17—’27»

Η έναρξη της διαδικασίας προ νομοθετικής δημόσιας διαβούλευσης για την κατάρτιση Πλαισίου Στρατηγικής και Δράσεων για την Ενδυνάμωση των Νέων «Νεολαία ’17—27» ανακοινώθηκε στις 2/8/2017 στο ΥΠΠΕΘ, από τον ΓΓΔΒΜΝΓ…

Περισσότερα

Erasmus+/Youth

Το IΔΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ (Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ.), στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Προγράμματός ERASMUS+ για τον Τομέα της Νεολαίας έχοντας υπόψη την υπ΄ αριθμ. 4899/2/02-08-2017 απόφαση του Δ.Σ./ ΙΝΕΔΙΒΙΜ απευθύνει…

Περισσότερα