Ανακοινώσεις

Αποτελέσματα αξιολόγησης περιόδου R1/2017

Στους παρακάτω πίνακες παρουσιάζονται τα αποτελέσματα αξιολόγησης στο πλαίσιο του Προγράμματος  Erasmus+ τομέας Νεολαία, για την περίοδο υποβολής αιτήσεων R1/2017. Εγκεκριμένα Αναπληρωματικά Άκυρα Απορριφθέντα

Περισσότερα

Ενδιάμεση αξιολόγηση του Erasmus+

  Μέχρι τις 30 Μαϊου 2017 μπορείτε να συμμετέχετε στην Ανοιχτή Διαβούλευση για την Ενδιάμεση αξιολόγηση του Προγράμματος απαντώντας ηλεκτρονικά στο ερωτηματόλογιο https://www.surveygizmo.eu/s3/90027560/greek Στόχος της διαβούλευσης είναι να συγκεντρωθούν σχόλια…

Περισσότερα

Ανακοίνωση σχετικά με την ηλεκτρονική αίτηση Βασικής Δράσης 3-Διαρθρωμένος Διάλογος: Συναντήσεις μεταξύ των νέων και των υπευθύνων για τη λήψη αποφάσεων στον τομέα της νεολαίας

Ηλεκτρονική αίτηση Βασικής Δράσης 3-Διαρθρωμένος Διάλογος: Συναντήσεις μεταξύ των νέων και των υπευθύνων για τη λήψη αποφάσεων στον τομέα της νεολαίας Σας ενημερώνουμε ότι η αίτηση για τη Βασική Δράση…

Περισσότερα

Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης

Το Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης είναι η νέα πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η οποία δημιουργεί ευκαιρίες για όσους νέους επιθυμούν να κάνουν εθελοντισμό ή να εργαστούν σε προγράμματα, στη χώρα τους…

Περισσότερα

Συμμετοχή στο Πανόραμα Επιχειρηματικότητας και Σταδιοδρομίας, Σάββατο 18 Μαρτίου 2017, Αθήνα

  Η Εθνική Μονάδα Συντονισμού Erasmus+ για τον τομέα Νεολαία θα βρίσκεται το Σάββατο 18 Μαρτίου στις 15:00 στο Πανόραμα Επιχειρηματικότητας και Σταδιοδρομίας και θα συμμετέχει στο πάνελ με τίτλο:…

Περισσότερα

Συμμετοχή στην Περιφερειακή Συνάντηση Νέων, Σάββατο 18 Μαρτίου 2017, Κομοτηνή

Η Εθνική Μονάδα Συντονισμού θα συμμετέχει στην Περιφερειακή Συνάντηση Νέων, το Σάββατο 18 Μαρτίου 2017 στην Κομοτηνή η οποία συνδιοργανώνεται από το Κέντρο Ευρωπαϊκής Πληροφόρησης Europe Direct Κομοτηνής και την…

Περισσότερα

Ευκαιρίες κινητικότητας των νέων στην ΕΕ

Η Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα σε συνεργασία με τη Δομή Απασχόλησης & Σταδιοδρομίας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, το Κέντρο Ευρωπαϊκής Πληροφόρησης Europe Direct Ηπείρου, το Διεθνές Κέντρο για τη…

Περισσότερα