Συναντήσεις δικαιούχων εγκεκριμένων σχεδίων – Σεπτέμβριος 2018

Σας ενημερώνουμε ότι η Εθνική Μονάδα Συντονισμού του Προγράμματος Erasmus+ για τον τομέα της Νεολαίας διοργανώνει συναντήσεις με τους φορείς των οποίων οι αιτήσεις εγκρίθηκαν κατά την περίοδο αξιολόγησης R3/2017 & R1-R2/2018.

Σκοπός των συναντήσεων μας είναι να συζητήσουμε θέματα που αφορούν:

• Στην ορθή υλοποίηση των προγραμμάτων (προετοιμασία, κυρίως δραστηριότητα και αξιολόγηση),

• Στις διαδικασίες υποβολής απολογισμών (δικαιώματα και υποχρεώσεις),

• Στον υποστηρικτικό ρόλο της Εθνικής Μονάδας Συντονισμού και

• Στη διάχυση των αποτελεσμάτων των σχεδίων και τη χρήση του Erasmus+ Project Results.

• Στην ενημέρωση των φορέων σχετικά με το νέο πρόγραμμα European Solidarity Corps

Οι συναντήσεις θα πραγματοποιηθούν στην Αθήνα, στο Σεράφειο, το κέντρο Αθλητισμού, Πολιτισμού και Καινοτομίας του δήμου Αθηναίων (http://www.serafio.gr/), στις παρακάτω ημερομηνίες, αναλόγως των δραστηριοτήτων των φορέων:

- στις 12 Σεπτεμβρίου 2018 για τους φορείς με εγκεκριμένα σχέδια στις δραστηριότητες Ανταλλαγών Νέων, Κινητικότητας ενασχολούμενων με και για νέους (youth workers), Στρατηγικής Σύμπραξης και Διαρθρωμένου Διαλόγου

- στις 13 Σεπτεμβρίου 2018 για τους φορείς με εγκεκριμένα σχέδια στις δραστηριότητες Εθελοντισμού.

Σε περίπτωση που δεν έχετε λάβει ηλεκτρονικό μήνυμα με την πρόσκληση της συνάντησης και την αίτηση συμμετοχής (καταληκτική ημερομηνία υποβολής αίτησης συμμετοχής 28/08/2018, 12.00μμ), παρακαλώ επικοινωνήστε με την Εθνική Μονάδα Συντονισμού, στα τηλέφωνα των στελεχών της Διαχείρισης Σχεδίων προγράμματος