Σεμινάριο/ Συνέδριο: “Towards Collaborative Practice 2018 – Forum on the environmental dimension of social entrepreneurship”, Ουγγαρία

Σεμινάριο/ Συνέδριο: «Towards Collaborative Practice 2018 – Forum on the environmental dimension of social entrepreneurship»
27 Νοεμβρίου – 1 Δεκεμβρίου 2018 | Βουδαπέστη, Ουγγαρία

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Η Εθνική Μονάδα Συντονισμού Erasmus+ για τον τομέα Νεολαία σε συνεργασία με την Εθνική Υπηρεσία της Ουγγαρίας ανακοινώνουν ότι 27 Νοεμβρίου – 1 Δεκεμβρίου 2018, θα πραγματοποιηθεί σεμινάριο στην Βουδαπέστη της Ουγγαρίας, με τίτλο: “ Towards Collaborative Practice 2018 – Forum on the environmental dimension of social entrepreneurship”.

Το Φόρουμ «Towards Collaborative Practice» για την περιβαλλοντική διάσταση της κοινωνικής επιχειρηματικότητας είναι μία διατομεακή συνάντηση που διερευνά τη δυναμική της εργασίας για τη νεολαία (youth work) και του Erasmus + για την προώθηση της κοινωνικής επιχειρηματικότητας μεταξύ των νέων. Το “Towards Collaborative Practice” (TCP) έχει εγείρει και εμπνεύσει το πεδίο της κοινωνικής επιχειρηματικότητας και καινοτομίας από το πρώτο Συνέδριο στο Malmö, της Σουηδίας το 2015. Τώρα είναι η σειρά σου να πάρεις μέρος σε αυτό!

Σκοπός του εκπαιδευτικού σεμιναρίου αποτελεί η ανάπτυξη διεθνούς δικτύου μεταξύ ανθρώπων, ιδεών, εμπειριών και σχεδίων για την κοινωνική επιχειρηματικότητα, διαλόγου για το μέλλον της κοινωνικής επιχειρηματικότητας, ανακάλυψης νέων ευκαιριών και η δημιουργία διατομεακής πλατφόρμας συνεργασίας για καινοτόμα σχέδια και πρωτοβουλίες.

Στόχοι της Συνάντησης TCP 2018 στην Ουγγαρία:

  1. Να ενθαρρύνει τη διατομεακή συνεργασία και την ανάπτυξη δικτύου εταίρων του οικοσυστήματος της κοινωνικής επιχειρηματικότητας.
  2. Να γνωστοποιήσει και να προωθήσει την περιβαλλοντική διάσταση της κοινωνικής επιχειρηματικότητας
  3. Να προσφέρει μια ευκαιρία για ανταλλαγή ιδεών, εργαλείων, μεθόδων, προσκλήσεων και καλών πρακτικών.
  4. Να ενθαρρύνει τη δημιουργικότητα, την καινοτομία, τη συμμετοχή, την διαφορετικότητα και την κοινωνική ένταξη νέων ανθρώπων.
  5. Να πληροφορήσει σχετικά με τις δυνατότητες μέσω του προγράμματος Erasmus+ για την προώθηση της κοινωνικής επιχειρηματικότητας.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επισκεφθείτε τον παρακάτω σύνδεσμο: http://www.tcpcommunity.eu/.

Η συγκεκριμένη συνάντηση προτείνεται σε άτομα που εργάζονται στον τομέα της επιχειρηματικότητας και της υποστήριξης της κοινωνικής καινοτομίας, σε άτομα που δραστηριοποιούνται σε θέματα νεολαίας (Youth workers), σε υπεύθυνους χάραξης πολιτικής για τη νεολαία, σε αντιπροσώπους της τυπικής εκπαίδευσης.

Το Φόρουμ θα λάβει χώρα στο Ευρωπαϊκό Κέντρο Νέων (European Youth Center) της Βουδαπέστης, στην Ουγγαρία από τις 28 έως τις 30 Νοεμβρίου (3 ημέρες εργασίας). Οι συμμετέχοντες θα πρέπει να φτάσουν στις 27 Νοεμβρίου το απόγευμα και να αναχωρήσουν το πρωί της 1η Δεκεμβρίου.

Τα έξοδα διαμονής και διατροφής θα καλυφθούν από την Εθνική Υπηρεσία της Ουγγαρίας στο 100%, ενώ η μετακίνηση θα καλυφθεί κατά 95% από την Εθνική Μονάδα Συντονισμού Erasmus+/ Youth.

Η γλώσσα εργασίας θα είναι τα αγγλικά.

Αναλυτικές πληροφορίες για το σεμινάριο, τη μεθοδολογία και την αίτηση συμμετοχής μπορείτε να βρείτε στον παρακάτω σύνδεσμο: https://www.salto-youth.net/tools/european-training-calendar/training/towards-collaborative-practice-2018-forum-on-the-environmental-dimension-of-social-entrepreneurship.7404/.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν την αίτησή τους μέχρι 16 Σεπτεμβρίου 2018.

Για οποιαδήποτε επιπλέον πληροφορία μπορείτε να επικοινωνήσετε στο τηλ. 2131314450, Βάγια Παππά. Ηλεκτρονική Διεύθυνση: tcaseminars@inedivim.gr


Επισυναπτόμενα Αρχεία: