Σεμινάριο/ Συνέδριο: “Bridges for Trainers 2018”, Τσεχία

Σεμινάριο/ Συνέδριο: “Bridges for Trainers 2018”,
28-30 Νοεμβρίου 2018| Πράγα, Τσεχία

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

 

Η Εθνική Μονάδα Συντονισμού Erasmus+ για τον τομέα Νεολαία σε συνεργασία με την Εθνική Υπηρεσία της Τσεχίας και το SALTO Training and Cooperation RC ανακοινώνουν ότι 28-30 Νοεμβρίου 2018 θα πραγματοποιηθεί σεμινάριο στην Πράγα της Τσεχίας, με τίτλο: “ Bridges for Trainers 2018”.

Το «Bridges for Trainers» είναι ένας χώρος για συζήτηση σχετικά με τις τάσεις και τα θέματα που σχετίζονται με την κατάρτιση στον τομέα της νεολαίας. Το BfT 2018 θα διερευνήσει τα καθήκοντα του ρόλου των εκπαιδευτών που συνδέονται με τις πρωτοβουλίες πολιτικής στον τομέα της νεολαίας, συμπεριλαμβανομένης της νέας Στρατηγικής της ΕΕ για τη Νεολαία.

Οι εκπαιδευτές και οι φορείς παροχής κατάρτισης, οι οποίοι διαθέτουν υφιστάμενες στρατηγικές κατάρτισης για εκπαιδευτές σε εθνικό ή διεθνές επίπεδο, καλούνται να έρθουν στην Πράγα και να συζητήσουν τους πιθανούς δεσμούς μεταξύ του έργου των εκπαιδευτών και των πολιτικών πρωτοβουλιών στον τομέα της νεολαίας, συμπεριλαμβανομένης της νέας Στρατηγικής της ΕΕ για τη Νεολαία. Η ιδέα είναι να διερευνηθούν οι ρόλοι και τα καθήκοντα των εκπαιδευτών για να αναγνωριστούν και να υποστηριχθούν καλύτερα οι πολιτικές πρωτοβουλίες στον τομέα της νεολαίας (και αντίστροφα), ποιές είναι οι πιθανές ευκαιρίες, οι συνέργιες, οι περιοχές εντάσεων, τι χρειάζεται, κλπ. Όλα αυτά θα συνδεθούν με περαιτέρω προβληματισμούς σχετικά με το νέο πεδίο, το οποίο αφορά την άσκηση πολιτικών καθηκόντων, του μοντέλου ικανοτήτων της Ευρωπαϊκής Στρατηγικής Κατάρτισης (ETS) το οποίο θα είναι προαπαιτούμενο για την εργασία για τη νεολαία, για την περαιτέρω ανάπτυξη της ποιότητας στην εργασία για τη νεολαία και την ψηφιοποίηση της εργασίας με τους νέους (youth work), μεταξύ άλλων θεμάτων που εμπίπτουν στο πεδίο των σημερινών πρωτοβουλιών πολιτικής.

Βασικοί στόχοι του Bridges for Trainers 2018 είναι:
– Να δώσει μια εικόνα του νέου προγράμματος ή / και πολιτικών πρωτοβουλιών που έχουν αντίκτυπο στον ρόλο / τα καθήκοντα / την εργασία των εκπαιδευτών.
– Να διερευνήσει το περιεχόμενο της νέας Στρατηγικής της ΕΕ για τη Νεολαία (πιθανότατα ακόμα στην έκδοση του προσχέδιου).
– Να προβληματίσει σχετικά με πιθανές περιοχές έντασης – θεματικές ή μη – όσον αφορά το ρόλο και τα καθήκοντα των εκπαιδευτών και των πολιτικών πρωτοβουλιών.
– Να ενημερώσει και να συλλέξει ανατροφοδότηση σχετικά με τις πρόσφατες και προγραμματισμένες εξελίξεις στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Στρατηγικής Κατάρτισης (ETS) · και
– Να ενθαρρυνθεί η δικτύωση και η ανταλλαγή με άλλους εκπαιδευτές και άλλους φορείς παροχής κατάρτισης.

Τα έξοδα διαμονής και διατροφής θα καλυφθούν από την Εθνική Υπηρεσία της Τσεχίας στο 100%, ενώ η μετακίνηση θα καλυφθεί κατά 95% από την Εθνική Μονάδα Συντονισμού Erasmus+/ Youth.

Η γλώσσα εργασίας θα είναι τα αγγλικά.

Αναλυτικές πληροφορίες για το σεμινάριο, τους στόχους, τη μεθοδολογία και την αίτηση συμμετοχής μπορείτε να βρείτε στον παρακάτω σύνδεσμο: https://www.salto-youth.net/tools/european-training-calendar/training/bridges-for-trainers-2018.7358/

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν την αίτησή τους μέχρι 24 Σεπτεμβρίου 2018.

Για οποιαδήποτε επιπλέον πληροφορία μπορείτε να επικοινωνήσετε στο τηλ. 2131314450, Βάγια Παππά. Ηλεκτρονική Διεύθυνση: tcaseminars@inedivim.gr.