Εκπαιδευτικό Σεμινάριο “What Could Go Wrong? How to Deal With Meestaeks in Erasmus+ projects”, Ουγγαρία

Εκπαιδευτικό Σεμινάριο “What Could Go Wrong? How to Deal With Meestaeks in Erasmus+ projects”
24-30 Μαρτίου 2019, Ουγγαρία

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

 

Η Εθνική Μονάδα Συντονισμού Erasmus+ για τον τομέα Νεολαία σε συνεργασία με την Εθνική Υπηρεσία της Ουγγαρίας, ανακοινώνουν ότι 24-30 Μαρτίου 2019, θα πραγματοποιηθεί εκπαιδευτικό σεμινάριο στην Ουγγαρία, με τίτλο : “ What Could Go Wrong? How to Deal With Meestaeks in Erasmus+ projects ”.

Το σεμινάριο στοχεύει να βοηθήσει τους νέους δικαιούχους του προγράμματος Erasmus + (youth workers, αρχηγούς ομάδων νέων (youth leaders) και υπεύθυνους προγραμμάτων) να εντοπίσουν τα πιο συνηθισμένα λάθη κατά την οργάνωση προγραμμάτων Erasmus +/Νεολαία και να εξετάσουν τρόπους για την πρόληψη αυτών των λαθών με εναλλακτικές λύσεις για όταν συμβαίνουν.

Βασικοί στόχοι:

·Να εντοπιστούν τα πιο συνηθισμένα λάθη στα προγράμματα Erasmus + κατά τη διάρκεια της φάσης προετοιμασίας, υλοποίησης και παρακολούθησης (follow-up).

·Να βρεθούν οι πρακτικές που αποτρέπουν τις δύσκολες καταστάσεις στα προγράμματα Εrasmus + και αυξάνουν τις πιθανότητες επιτυχίας.

·Να αναγνωρίσουμε ότι τα λάθη αποτελούν μέρος του φυσικού κύκλου μάθησης και μπορούμε να μάθουμε από αυτά σε προσωπικό επίπεδο.

·Να ανακαλυφθούν στρατηγικές και τεχνικές διαχείρισης για την εποικοδομητική αντιμετώπιση των λαθών σε οργανωτικό επίπεδο σε ένα πρόγραμμα για τη νεολαία.

Το πρόγραμμα αποτελείται από 5 πλήρεις ημέρες και μια εκτεταμένη περίοδο μάθησης που περιλαμβάνει δραστηριότητες υποστήριξης πριν και μετά το σεμινάριο. Πριν από το σεμινάριο οι συμμετέχοντες καλούνται να λάβουν μέρος σε online δραστηριότητες, εργασίες και μία online συνάντηση. Μετά το σεμινάριο, οι συμμετέχοντες θα δημιουργήσουν ένα σχέδιο δράσης και η ομάδα των εκπαιδευτών θα προσφέρει online υποστήριξη, συμπεριλαμβανομένων δύο σεμιναρίων ηλεκτρονικού mentoring στην ομάδα.

Το σεμινάριο απευθύνεται σε youth workers, youth leaders και υπεύθυνους προγραμμάτων που ασχολούνται με οργανώσεις νεολαίας και είναι νεοεισερχόμενοι στο Πρόγραμμα Erasmus+ αλλά έχουν συμμετάσχει στην οργάνωση ενός ή δύο έργων (σε οποιοδήποτε οργανωτικό ρόλο: οργάνωση, υποβολή αιτήσεων, υποστήριξη συμμετεχόντων.) Επίσης, σε όσους προγραμματίζουν να διοργανώσουν ένα Erasmus+ πρόγραμμα στο εγγύς μέλλον (το σεμινάριο περιλαμβάνει υποστήριξη για αυτό το νέο έργο).

Η γλώσσα εργασίας θα είναι τα αγγλικά.

Τα έξοδα διαμονής και διατροφής θα καλυφθούν από την Εθνική Υπηρεσία της Ουγγαρίας στο 100%, ενώ η μετακίνηση θα καλυφθεί κατά 95% από την Εθνική Μονάδα Συντονισμού Erasmus+/ Youth.

Αναλυτικές πληροφορίες για το σεμινάριο, τη μεθοδολογία και την αίτηση συμμετοχής μπορείτε να βρείτε στον παρακάτω σύνδεσμο : https://www.salto-youth.net/tools/european-training-calendar/training/what-could-go-wrong-how-to-deal-with-meestaeks-in-erasmus-projects.7679/

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν την αίτησή τους μέχρι 20 Ιανουαρίου 2019.

Για οποιαδήποτε επιπλέον πληροφορία μπορείτε να επικοινωνήσετε στο τηλ. 2131314450, Βάγια Παππά. Ηλεκτρονική Διεύθυνση: tcaseminars@inedivim.gr

 


 

Επισυναπτόμενα Αρχεία: