Εκπαιδευτικό Σεμινάριο Training of Trainers, Ολλανδία

Εκπαιδευτικό Σεμινάριο Training of Trainers
1ος κύκλος, 22/09-01/10/2017, Ολλανδία

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

 

Η Εθνική Μονάδα Συντονισμού Erasmus + για τον τομέα Νεολαία, ανακοινώνει ότι θα πραγματοποιηθούν τρεις κύκλοι (3) σεμιναρίων για εκπαιδευτές. Το 1ο στην Ολλανδία(22/9-1/10/2017), το 2ο στην Πολωνία (19-28/01/2018) και το 3ο στη Γερμανία (23 -30/06/2018).

Αρμόδιος φορέας για τη συγκεκριμένη διοργάνωση είναι το SALTO TRAINING AND COOPERATION R.C.

Σημειώνεται ότι η πρόσκληση αφορά αποκλειστικά και μόνο εκπαιδευτές στον τομέα της μη τυπικής μάθησης με εμπειρία στο Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Erasmus +/ τομέας Νεολαία.

Κριτήρια για την επιλογή των εκπαιδευτών αναγράφονται παρακάτω:

  • Να έχουν συμμετάσχει τουλάχιστον τρεις φορές ως εκπαιδευτές στον σχεδιασμό, υλοποίηση και αξιολόγηση σχεδίων κατάρτισης τα οποία βασίζονται στις αρχές της μη τυπικής μάθησης
  • Να έχουν εμπειρία στο Ευρωπαϊκό στο Erasmus + στον τομέα της Νεολαίας και γενικότερη διεθνή εμπειρία όσον αφορά στην εργασία με νέους
  • Να έχουν την ικανότητα και επιθυμία ανάπτυξης των εκπαιδευτικών τους δεξιοτήτων και πρόθεση κατόπιν ολοκλήρωσης του σχεδίου κατάρτισης να δρουν ως εκπαιδευτές στο πλαίσιο του Προγράμματος Erasmus + για τον τομέα Νεολαία
  • Να έχουν εμπειρία από εκπαιδευτικές μεθόδους στον τομέα της μη τυπικής μάθησης και να μπορούν να υλοποιούν οποιοδήποτε σχέδιο κατάρτισης στην αγγλική γλώσσα
  • Να παρακολουθήσουν υποχρεωτικά και τα τρία σεμινάρια που ορίζονται από το SALTO.

Παρακαλούνται, όσοι ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν στο σεμινάριο αυτό, πριν την υποβολή της αίτησης τους, να διαβάσουν προσεκτικά το επισυναπτόμενο αρχείο το οποίο περιγράφει αναλυτικά τη διαδικασία του ToT καθώς το προφίλ των συμμετεχόντων.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν την αίτησή τους ηλεκτρονικά στον παρακάτω σύνδεσμο: https://www.salto-youth.net/tools/european-training-calendar/training/training-of-trainers-for-european-erasmus-youth-in-action-projects-2017-2018.6397/ το αργότερο μέχρι τις 4 Ιουνίου 2017.

Για οποιαδήποτε επιπλέον πληροφορία, μπορείτε να επικοινωνήσετε στο τηλ. 213 1314450, υπεύθυνη επικοινωνίας κα Νατάσα Δεδούση. Ηλεκτρονική Διεύθυνση: tcaseminars@inedivim.gr

Επισυναπτόμενο αρχείο: