Εκπαιδευτικό Σεμινάριο: “stART-up your creative exchange”, Ολλανδία

Εκπαιδευτικό Σεμινάριο: “stART-up your creative exchange”
29 Αυγούστου- 2 Σεπτεμβρίου 2018, De Glind, Ολλανδία

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

 

Η Εθνική Μονάδα Συντονισμού Erasmus+ για τον τομέα Νεολαία σε συνεργασία με την Εθνική Υπηρεσία της Ολλανδίας, ανακοινώνουν ότι 29 Αυγούστου- 2 Σεπτεμβρίου 2018, θα πραγματοποιηθεί εκπαιδευτικό σεμινάριο στην Ολλανδία με τίτλο : “ stART-up your creative exchange”.

Αυτό το σεμινάριο στοχεύει να υποστηρίξει τους νεοεισερχόμενους στο πρόγραμμα Erasmus + Youth in Action στην εξεύρεση εταίρων για την δημιουργία σχεδίων και στην ανάπτυξη ποιοτικών ανταλλαγών νέων με την τέχνη και τις δημιουργικές μορφές ως εργαλείο.

Θα εξετάσουμε ιδιαίτερα τις αναπτυσσόμενες ιδέες στις οποίες η τέχνη και η δημιουργικότητα μπορούν να μετατραπούν σε εκπαιδευτικές μεθόδους, αντί να είναι ένας στόχος από μόνος του. Για το λόγο αυτό, αυτό το PBA (Partnership Building Activity) δεν αποσκοπεί στην ανταλλαγή και την εκμάθηση καλλιτεχνικών ή δημιουργικών μεθόδων και εργαλείων, αλλά στοχεύει στην υλοποίηση έργων, τα οποία πληρούν τα κριτήρια ποιότητας Erasmus +, χρησιμοποιώντας δημιουργικές και καλλιτεχνικές μεθόδους ως εκπαιδευτικά εργαλεία.

Σε αυτό το PBA με εκπαιδευτικά στοιχεία συγκεντρώνουμε όσους δραστηριοποιούνται σε θέματα νεολαίας που εκπροσωπούν οργανισμούς από τον δημιουργικό / πολιτιστικό τομέα, οι οποίοι αγωνίζονται να δημιουργήσουν ποιοτικές ανταλλαγές νέων και να διαμορφώσουν το άτυπο εκπαιδευτικό κομμάτι στις προτάσεις έργων τους. Θα διερευνήσουμε πώς να χρησιμοποιήσουμε τη δημιουργικότητα και την τέχνη ως εκπαιδευτικό εργαλείο στο πλαίσιο ανταλλαγής νέων και πώς να αναπτύξουμε μια ανταλλαγή νέων που να πληροί τα κριτήρια του Erasmus + Youth. Το «stART-up your creative exchange» θα προσφέρει επίσης μια πλατφόρμα για τη δικτύωση και την ανάπτυξη νέων συνεργασιών και ποιοτικών ανταλλαγών νέων.

Το PBA είναι ανοιχτό για τους εθελοντές και όσους εργάζονται με τους νέους μέσα από τις τέχνες και τις δημιουργικές μεθόδους. Η έμφαση δίνεται στους νεοεισερχόμενους στο πρόγραμμα Erasmus + Youth, με καθόλου ή ελάχιστη εμπειρία στις διεθνείς ανταλλαγές νέων. Οι συμμετέχοντες πρέπει να εκπροσωπούν ομάδες ή οργανώσεις που σχεδιάζουν να οργανώσουν μια ανταλλαγή νέων με χορό, τέχνη, μουσική, θέατρο ή άλλες δημιουργικές μορφές ως εργαλείο.

Η γλώσσα εργασίας θα είναι τα αγγλικά.

Τα έξοδα διαμονής και διατροφής θα καλυφθούν στο 100% από την Εθνική Υπηρεσία της Ολλανδίας, ενώ η μετακίνηση θα καλυφθεί κατά 95% από την Εθνική Μονάδα Συντονισμού Erasmus+/ Youth.

Αναλυτικές πληροφορίες για το σεμινάριο, τη μεθοδολογία και την αίτηση συμμετοχής μπορείτε να βρείτε στον παρακάτω σύνδεσμο: https://www.salto-youth.net/tools/european-training-calendar/training/start-up-your-creative-exchange.7367/.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν την αίτησή τους μέχρι 1 Ιουλίου 2018.

Για οποιαδήποτε επιπλέον πληροφορία μπορείτε να επικοινωνήσετε στο τηλ. 2131314450, Βάγια Παππά. Ηλεκτρονική Διεύθυνση: tcaseminars@inedivim.gr.


Επισυναπτόμενα Αρχεία: