Εκπαιδευτικό Σεμινάριο “Power of Positivity (PoP+)”, Ιρλανδία

Εκπαιδευτικό Σεμινάριο “Power of Positivity (PoP+)”
29 Απριλίου – 3 Μαΐου 2019, Wicklow, Ιρλανδία

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

 

Η Εθνική Μονάδα Συντονισμού Erasmus+ για τον τομέα Νεολαία σε συνεργασία με την Εθνική Υπηρεσία της Ιρλανδίας, ανακοινώνουν ότι 29 Απριλίου – 3 Μαΐου 2019, θα πραγματοποιηθεί εκπαιδευτικό σεμινάριο στην Ιρλανδία, με τίτλο : “ Power of Positivity (PoP+)”.

Αυτό το σεμινάριο είναι μια εξέλιξη του προηγούμενου έργου που πραγματοποιήθηκε μέσω των Σεμιναρίων Επαφών “Power of Positivity” που πραγματοποιήθηκαν στην Ιρλανδία τα προηγούμενα τρία χρόνια.

Στόχος του σεμιναρίου είναι να εστιάσει πιο στενά και καθαρά στο ευρωπαϊκό «τοπίο» της ψυχικής υγείας και της ευημερίας των νέων. Οι συμμετέχοντες θα ασχοληθούν με παραδείγματα των εργασιών που πραγματοποιούνται σε ολόκληρη την Ευρώπη και ιδίως με το έργο που διεξάγεται με τους νέους στην Ιρλανδία και τη Φινλανδία. Ο άλλος βασικός άξονας του σεμιναρίου θα βασίζεται στον εντοπισμό των αναγκών των νέων γύρω από την ψυχική τους υγεία και στα διάφορα εργαλεία που απαιτούνται για τη συνεργασία με αυτούς τους νέους. Το επίκεντρο θα είναι η σύνδεση του «τοπικού» με την Ευρώπη πάνω σε τρέχοντα θέματα που επηρεάζουν τους νέους και την ψυχική τους υγεία.

Οι γενικοί στόχοι αυτής της δραστηριότητας είναι:

• Να γίνουν κατανοητές οι διαφορετικές προσεγγίσεις και πρακτικές που σχετίζονται με τις ψυχικές ανάγκες των νέων στην Ευρώπη.
• Να εξερευνηθεί η ψυχική υγεία και η ευημερία της νεολαίας που υπάρχει στην Ευρώπη με επίκεντρο τη σύγκριση μεταξύ της Ιρλανδίας και της Φινλανδίας.
• Να συναντηθούν συνάδελφοι γύρω από την Ευρωπαϊκή εργασία που συνδέεται με την ψυχική υγεία για τη νεολαία και να αναπτύξουν μια εταιρική σχέση στην Ευρωπαϊκή κινητικότητα των νέων.
• Να υπάρξει ενημέρωση και κατανόηση των υποστηρικτικών διαθέσιμων για τους εργαζόμενους με τους νέους με την ψυχική τους υγεία.

Η γλώσσα εργασίας θα είναι τα αγγλικά.

Τα έξοδα διαμονής και διατροφής θα καλυφθούν από την Εθνική Υπηρεσία της Ιρλανδίας στο 100%, ενώ η μετακίνηση θα καλυφθεί κατά 95% από την Εθνική Μονάδα Συντονισμού Erasmus+/ Youth.

Αναλυτικές πληροφορίες για το σεμινάριο, τη μεθοδολογία και την αίτηση συμμετοχής μπορείτε να βρείτε στον παρακάτω σύνδεσμο : https://www.salto-youth.net/tools/european-training-calendar/training/power-of-positivity-pop.7810/.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν την αίτησή τους μέχρι 1 Μαρτίου 2019.

Για οποιαδήποτε επιπλέον πληροφορία μπορείτε να επικοινωνήσετε στο τηλ. 2131314450, Βάγια Παππά. Ηλεκτρονική Διεύθυνση: tcaseminars@inedivim.gr