Εκπαιδευτικό Σεμινάριο “Keep Calm and Think Strategically- Engaging with Youth Policy”, Ιρλανδία

Εκπαιδευτικό Σεμινάριο “ Keep Calm and Think Strategically- Engaging with Youth Policy”
27-29 Μαρτίου 2019, Δουβλίνο, Ιρλανδία

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

 

Η Εθνική Μονάδα Συντονισμού Erasmus+ για τον τομέα Νεολαία σε συνεργασία με την Εθνική Υπηρεσία της Ιρλανδίας, ανακοινώνουν ότι 27-29 Μαρτίου 2019, θα πραγματοποιηθεί εκπαιδευτικό σεμινάριο στην Ιρλανδία, με τίτλο : “ Keep Calm and Think Strategically- Engaging with Youth Policy ”.

Στόχος αυτού του σεμιναρίου είναι η απομυθοποίηση της πολιτικής για την εργασία με τη νεολαία (youth work), ιδίως σε ευρωπαϊκό επίπεδο, και η υποστήριξη των ατόμων που ασχολούνται με τη νεολαία ώστε να συνδέσουν την τοπική τους πρακτική με την ευρωπαϊκή πολιτική.

Πρόκειται για ένα διεθνές εκπαιδευτικό σεμινάριο, στο οποίο αναζητούμε μια σειρά δραστηριοτήτων που σχεδιάζονται για συντονιστές / διαχειριστές σχεδίων, εστιάζοντας στους ακόλουθους τομείς:

- Πολιτική: πώς διαμορφώνει και επηρεάζει τη δουλειά μας.
– Οι προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι οργανώσεις νεολαίας στην εμπλοκή με την πολιτική.
– Τρέχουσες τάσεις της εργασίας για τους νέους (youth work) σε τοπικό / εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο.
– Παροχή σαφέστερης επεξήγησης της Ευρωπαϊκής πολιτικής με το Erasmus + και τη διαδικασία υποβολής αιτήσεων.
– Η συμμετοχή και η ενσωμάτωση της Ευρωπαϊκής πολιτικής σε σχέδια και στρατηγικές – γιατί το κάνουμε;
– Erasmus +: Ένα εργαλείο για την επίτευξη των στόχων πολιτικής.
– Ανταλλαγές Peer-to-peer (μεταξύ συναδέλφων).

Το σεμινάριο αυτό είναι ιδιαίτερα επίκαιρο με την υιοθέτηση της νέας στρατηγικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη νεολαία 2019-2027 και συμμετέχει στο πρόγραμμα «Europe Goes Local – Supporting Youth Work at a Municipal Level».

Το σεμινάριο απευθύνεται σε Youth workers, υπεύθυνους έργων νεολαίας (Youth project managers), υπεύθυνους χάραξης πολιτικής για τη νεολαία.

Η γλώσσα εργασίας θα είναι τα αγγλικά.

Τα έξοδα διαμονής και διατροφής θα καλυφθούν από την Εθνική Υπηρεσία της Ιρλανδίας στο 100%, ενώ η μετακίνηση θα καλυφθεί κατά 95% από την Εθνική Μονάδα Συντονισμού Erasmus+/ Youth.

Αναλυτικές πληροφορίες για το σεμινάριο, τη μεθοδολογία και την αίτηση συμμετοχής μπορείτε να βρείτε στον παρακάτω σύνδεσμο : https://www.salto-youth.net/tools/european-training-calendar/training/keep-calm-and-think-strategically-engaging-with-youth-policy.7742/.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν την αίτησή τους μέχρι 31 Ιανουαρίου 2019.

Για οποιαδήποτε επιπλέον πληροφορία μπορείτε να επικοινωνήσετε στο τηλ. 2131314450, Βάγια Παππά. Ηλεκτρονική Διεύθυνση: tcaseminars@inedivim.gr.