Εκπαιδευτικό Σεμινάριο “Jump IN: How to develop Youth Exchange projects!?”, Ελλάδα

Εκπαιδευτικό Σεμινάριο “Jump IN: How to develop Youth Exchange projects!?”
14-20 Μαΐου 2019, Φλώρινα, Ελλάδα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

 

Η Εθνική Μονάδα Συντονισμού Erasmus+ για τον τομέα Νεολαία σε συνεργασία με τις Εθνικές Υπηρεσίες που εμπλέκονται στο «Training of Trainers 2018-2019» και το κέντρο πόρων SALTO Training & Cooperation, ανακοινώνουν ότι θα πραγματοποιηθεί εκπαιδευτικό σεμινάριο στην Φλώρινα, με τίτλο : “ Jump IN: How to develop Youth Exchange projects!?”

Αυτό το σεμινάριο προσφέρει μια διεθνή μαθησιακή εμπειρία για όσους δραστηριοποιούνται στον τομέα της νεολαίας και επιθυμούν να αναπτύξουν ικανότητες για τη δημιουργία ποιοτικών έργων ανταλλαγής νέων για νέους με λιγότερες ευκαιρίες.

Το πρόγραμμα Erasmus +: Νέα Γενιά σε Δράση προσφέρει ένα ευρύ φάσμα διεθνών μαθησιακών ευκαιριών για τους νέους: η μαθησιακή κινητικότητα των ατόμων θεωρείται ότι αποφέρει μακροχρόνια οφέλη στους συμμετέχοντες και τους εμπλεκόμενους οργανισμούς και θα πρέπει να είναι προσβάσιμη σε όλους. Ωστόσο, συχνά οι νέοι και οι οργανώσεις νεολαίας δεν γνωρίζουν τις ευκαιρίες αυτές. Το πρόγραμμα Erasmus +: Νέα Γενιά σε Δράση είναι ένα Πρόγραμμα για όλους και πρέπει να καταβληθούν περισσότερες προσπάθειες ώστε να συμπεριληφθούν οι νέοι με λιγότερες ευκαιρίες.

Το “Jump In” θα αυξήσει τον αντίκτυπο του youth work με την προώθηση των Erasmus +: Ανταλλαγών Νέων ως εργαλείο και τη διάδοση της μη τυπικής εκπαίδευσης. Οι αρχές και οι μέθοδοι σχετίζονται με την ενδυνάμωση των νέων με λιγότερες ευκαιρίες ως πραγματικοί παράγοντες της κοινωνίας.

Μαζί με τους συμμετέχοντες θέλουμε να ρίξουμε μια ματιά στην τοπική τους πραγματικότητα και να σκεφτούμε τις ανταλλαγές νέων που μπορούν να έχουν μεγαλύτερο αντίκτυπο και να είναι πιο προσιτές σε όλους, προκειμένου να δημιουργηθεί μια στέρεη γέφυρα μεταξύ του προγράμματος Erasmus +: Νεολαία και των νέων με λιγότερες ευκαιρίες.

Το σεμινάριο απευθύνεται σε επαγγελματίες ή εθελοντές youth workers (προτιμάται να δραστηριοποιούνται σε κάποιον οργανισμό) που είναι πρόθυμοι να μάθουν και να αξιοποιήσουν τις ευκαιρίες που προσφέρει το πρόγραμμα Erasmus +: Νεολαία σε νέους ανθρώπους με λιγότερες ευκαιρίες.

*Το σεμινάριο αυτό προέκυψε κατά τη διάρκεια του long-term Training Course “Training of Trainers 2018-2019” και αποτελεί Training Practice Project των συμμετεχόντων εκπαιδευτών.

Η γλώσσα εργασίας θα είναι τα αγγλικά.

Τα έξοδα διαμονής και διατροφής θα καλυφθούν από την Εθνική Μονάδα Συντονισμού Erasmus+/ Youth στο 100%, ενώ η μετακίνηση θα καλυφθεί κατά 95%.

Αναλυτικές πληροφορίες για το σεμινάριο, τη μεθοδολογία και την αίτηση συμμετοχής μπορείτε να βρείτε στον παρακάτω σύνδεσμο : https://www.salto-youth.net/tools/european-training-calendar/training/jump-in-how-to-develop-youth-exchange-projects.7842/

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν την αίτησή τους μέχρι 22 Μαρτίου 2019.

Για οποιαδήποτε επιπλέον πληροφορία μπορείτε να επικοινωνήσετε στο τηλ. 2131314450, Βάγια Παππά. Ηλεκτρονική Διεύθυνση: tcaseminars@inedivim.gr

Επισυναπτόμενα Αρχεία: