Εκπαιδευτικό Σεμινάριο «IT tools in non-formal education of young people», Πολωνία

Εκπαιδευτικό Σεμινάριο
IT tools in non-formal education of young people
04 – 08 Ιουνίου 2017| Πολωνία

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

 

Η Εθνική Μονάδα Συντονισμού Erasmus+ για τον τομέα Νεολαία σε συνεργασία με την Εθνική Υπηρεσία της Πολωνίας, ανακοινώνουν ότι στις 04 – 08 Ιουνίου 2017, θα πραγματοποιηθεί εκπαιδευτικό σεμινάριο με τίτλο: “IT tools in non-formal education of young people”.

Στόχος του σεμιναρίου είναι η παροχή ψηφιακών γνώσεων και δεξιοτήτων καθώς και η ανεύρεση δημιουργικών τρόπων για το συνδυασμό αναλογικών και υπαίθριων δραστηριοτήτων στον τομέα της εργασίας με νέους, με τη χρήση ψηφιακών εργαλείων και εφαρμογών που χρησιμοποιούνται από τους νέους.

Πιο συγκεκριμένα:

  • Γνωριμία με δημοφιλή ψηφιακά εργαλεία που μπορούν να χρησιμοποιηθούν στον τομέα της εργασίας με νέους εστιάζοντας σε υπαίθριες δραστηριότητες
  • Ανακάλυψη της έννοιας της ψηφιακής εργασίας στον τομέα της εργασίας με νέους
  • Ανταλλαγή εμπειριών και καλών πρακτικών αναφορικά με τη ψηφιακή πραγματικότητα,
  • Ανάπτυξη δημιουργικών ψηφιακών δραστηριοτήτων για υλοποίηση νέων σχεδίων στον τομέα της νεολαίας

Το σεμινάριο απευθύνεται σε άτομα που:

  • δραστηριοποιούνται στον τομέα της εργασίας με νέους και σε επικεφαλής ομάδων νέων, άνω των 18 ετών και χρησιμοποιούν μεθόδους μη τυπικής μάθησης
  • πιστεύουν ότι είναι σημαντική και χρήσιμη η χρήση ψηφιακών μέσων στον τομέα της εργασίας με νέους
  • επιθυμούν να βελτιώσουν τις ψηφιακές τους δεξιότητες
  • έχουν ξεκινήσει να χρησιμοποιούν ψηφιακά εργαλεία

 

Η Εθνική Μονάδα Συντονισμού Erasmus+ για τη Νεολαία καλύπτει το 95% των μετακινήσεων των συμμετεχόντων, ενώ το κόστος διαμονής και διατροφής καλύπτεται από την Εθνική Υπηρεσία της Πολωνίας.

Αναλυτικές πληροφορίες για το σεμινάριο, τη μεθοδολογία και την αίτηση συμμετοχής μπορείτε να βρείτε στον παρακάτω σύνδεσμο: https://www.salto-youth.net/tools/european-training-calendar/training/it-tools-in-non-formal-education-of-young-people.6465/

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν την αίτησή τους το αργότερο μέχρι τις 26 Απριλίου 2017.

Για οποιαδήποτε επιπλέον πληροφορία μπορείτε να επικοινωνήσετε στο τηλ. 2131314460, Νόρα Τσιριγώτη. Ηλεκτρονική Διεύθυνση: tcaseminars@inedivim.gr.