Εκπαιδευτικό Σεμινάριο: “International Youth Reporter Training”, Αυστρία

Εκπαιδευτικό Σεμινάριο: “International Youth Reporter Training”,
1-5 Σεπτεμβρίου 2018, Βιέννη, Αυστρία

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

 

Η Εθνική Μονάδα Συντονισμού Erasmus+ για τον τομέα Νεολαία σε συνεργασία με την Εθνική Υπηρεσία της Αυστρίας ανακοινώνουν ότι μεταξύ 1-5 Σεπτεμβρίου 2018 θα πραγματοποιηθεί εκπαιδευτικό σεμινάριο στην Αυστρία με τίτλο: “International Youth Reporter Training”.

Αυτό το σεμινάριο στοχεύει στην κατάρτιση των νέων δημοσιογράφων και reporters, προκειμένου αυτοί να εξελίξουν τις σχετικές δημοσιογραφικές δεξιότητες και να συναντήσουν συναδέλφους τους από άλλες χώρες.

Το συγκεκριμένο σεμινάριο απευθύνεται κυρίως σε: διαχειριστές σχεδίων δράσης (“project managers”), συντονιστές σχεδίων δράσης (“project coordinators”), ρεπόρτερ σε θέματα νεολαίας (“youth reporters”) και νεαρούς δημοσιογράφους από 16 έως 30 ετών.

Οι στόχοι αυτής της δραστηριότητας είναι οι εξής:

1) Κοινωνική δικτύωση: Οι νέοι δημοσιογράφοι και συντονιστές σχεδίων δράσης (“project coordinators”) από διαφορετικές χώρες να δικτυωθούν κοινωνικά και να διευρύνουν το δίκτυο επαφών τους,
2) Βελτίωση των δεξιοτήτων: Να εστιάσουν στην χρήση των Μέσων Κοινωνικής Δικτύωσης για τη δημοσιογραφία, την αναμετάδοση και περιγραφή video μέσω κινητού,
3) Μετάδοση τεχνογνωσίας: Να ανταλλάξουν τεχνογνωσία για σχέδια δράσης νέων δημοσιογράφων.

Επιπλέον, οι συμμετέχοντες προκειμένου να κερδίσουν/εξελίξουν πρακτικές δεξιότητες θα προσκληθούν στο Συνέδριο Νεολαίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης στη Βιέννη και θα εξασκήσουν τις αποκτηθείσες δεξιότητές τους.

Η γλώσσα εργασίας θα είναι τα αγγλικά.

Τα έξοδα διαμονής και διατροφής θα καλυφθούν στο 100% από την Εθνική Υπηρεσία της Αυστρίας, ενώ η μετακίνηση θα καλυφθεί κατά 95% από την Εθνική Μονάδα Συντονισμού Erasmus+/ Youth.

Αναλυτικές πληροφορίες για το σεμινάριο, τη μεθοδολογία και την αίτηση συμμετοχής μπορείτε να βρείτε στον παρακάτω σύνδεσμο: https://www.salto-youth.net/tools/european-training-calendar/training/international-youth-reporter-training.7322/

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν την αίτησή τους μέχρι τις 4 Ιουλίου 2018.

Για οποιαδήποτε επιπλέον πληροφορία μπορείτε να επικοινωνήσετε στο τηλ. 2131314450 με τη Βάγια Παππά. Ηλεκτρονική Διεύθυνση: tcaseminars@inedivim.gr.


Δείτε το προσχέδιο του προγράμματος: Programme International Youth Reporter Training