Εκπαιδευτικό Σεμινάριο: “HUBsters”, Ουγγαρία

Εκπαιδευτικό Σεμινάριο: “ΗUBsters”
13-19 Μαΐου 2018, Βουδαπέστη, Ουγγαρία

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

 

Η Εθνική Μονάδα Συντονισμού Erasmus+ για τον τομέα Νεολαία σε συνεργασία με την Εθνική Υπηρεσία της Ουγγαρίας, ανακοινώνουν ότι 13-19 Μαΐου 2018, θα πραγματοποιηθεί εκπαιδευτικό σεμινάριο στην Ουγγαρία με τίτλο : “ ΗUBsters ”.

Το HUBsters είναι ένα εκπαιδευτικό σεμινάριο για αρχηγούς ομάδων νέων που δραστηριοποιούνται σε τοπικό επίπεδο για τη δημιουργία διεθνών δικτύων και πρωτοβουλιών για τη στήριξη της συμμετοχής των νέων.

Γιατί HUBsters;

HUB σημαίνει «το επίκεντρο μιας δραστηριότητας ή ενός δικτύου». Οι «κόμβοι» (hubs) συνδέουν στοιχεία από διάφορες κατευθύνσεις. Έτσι, οι αρχηγοί ομάδων νέων (youth leaders) ως «HUBs» των κοινωνιών, συνδέοντας και ενσωματώνοντας διάφορους νέους ανθρώπους, διαδραματίζουν καθοριστικό ρόλο στη στήριξη της συμμετοχής των νέων σε ευρωπαϊκό επίπεδο.

Ο κύριος στόχος του σεμιναρίου είναι η υποστήριξη των youth leaders, ως κινητήρια δύναμη στην αύξηση του επιπέδου συμμετοχής των νέων σε τοπικό και ευρωπαϊκό επίπεδο. Η προστιθέμενη αξία αυτού του σεμιναρίου κατάρτισης είναι να αποκτήσει ο συμμετέχοντας πρακτικές γνώσεις για τη δημιουργία νέων πρωτοβουλιών για τη νεολαία.

Προκειμένου να επιτευχθεί το μέγιστο όφελος από αυτό το σεμινάριο, καλούμε τους συμμετέχοντες που πληρούν τις παρακάτω απαιτήσεις:

  • Να είναι αρχηγοί ομάδων νέων (άνω των 18 ετών).
  • Να συμμετέχουν ήδη στον προγραμματισμό, τη διαχείριση και / ή την εφαρμογή τοπικών δραστηριοτήτων στις κοινότητές τους.
  • Να είναι σε θέση να λαμβάνουν αποφάσεις ή να επηρεάζουν την εφαρμογή περαιτέρω σχεδίων.
  • Να είναι πρόθυμοι να συνεισφέρουν με τη δική τους εμπειρία και αξίες που σχετίζονται με θέματα συμμετοχής των νέων.
  • Να είναι καλοί στην επικοινωνία, εκφράζοντας σκέψεις και ιδέες στην αγγλική γλώσσα.

Η γλώσσα εργασίας θα είναι τα αγγλικά.

Τα έξοδα διαμονής και διατροφής θα καλυφθούν στο 100% από την Εθνική Υπηρεσία της Ουγγαρίας, ενώ η μετακίνηση θα καλυφθεί κατά 95% από την Εθνική Μονάδα Συντονισμού Erasmus+/ Youth.
Αναλυτικές πληροφορίες για το σεμινάριο, τη μεθοδολογία και την αίτηση συμμετοχής μπορείτε να βρείτε στον παρακάτω σύνδεσμο: https://www.salto-youth.net/tools/european-training-calendar/training/hubsters.7125/

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν την αίτησή τους μέχρι 2 Απριλίου 2018.

Για οποιαδήποτε επιπλέον πληροφορία μπορείτε να επικοινωνήσετε στο τηλ. 2131314450, Βάγια Παππά. Ηλεκτρονική Διεύθυνση: tcaseminars@inedivim.gr

Επισυναπτόμενα Αρχεία: