Εκπαιδευτικό σεμινάριο Get Transnational! International Training Course on Transnational Youth Initiatives, entrepreneurship and youth participation

Εκπαιδευτικό σεμινάριο
Get Transnational! International Training Course on Transnational Youth Initiatives, entrepreneurship and youth participation
19-25 Ιουνίου 2017, Μαδρίτη, Ισπανία

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

 

Η Εθνική Μονάδα Συντονισμού Erasmus+/τομέας Νεολαία σε συνεργασία με την Εθνική Υπηρεσία της Ισπανίας, ανακοινώνουν ότι στις 19-25 Ιουνίου 2017, θα πραγματοποιηθεί εκπαιδευτικό σεμινάριο στην Ισπανία, με τίτλο: “ Get Transnational! International Training Course on Transnational Youth Initiatives, entrepreneurship and youth participation ”.

Το “ Get Transnational” είναι ένα 5-ήμερο σεμινάριο, το οποίο υλοποιείται για τρίτη φορά, σχετικά με πώς μπορούν οι νέοι να προετοιμάσουν, να υλοποιήσουν και να αξιολογήσουν ποιοτικές διακρατικές πρωτοβουλίες νέων μέσω του Erasmus+.

Η προτεραιότητα του σεμιναρίου αυτού είναι να συνεχιστεί η προώθηση των ευρωπαϊκών προγραμμάτων και η τόνωση της συμμετοχής και του πνεύματος της επιχειρηματικότητας των νέων, καθώς και η δημιουργικότητά τους, μέσα από σχέδια διακρατικών πρωτοβουλιών των νέων που θα υλοποιήσουν με εταίρους ή ομάδες από άλλες χώρες. Οι διακρατικές πρωτοβουλίες νέων, οι οποίες υλοποιούνται στο πλαίσιο της Βασικής Δράσης 2- Στρατηγικές Συμπράξεις, στο πλαίσιο του προγράμματος ERASMUS + προσφέρουν ένα ιδανικό πλαίσιο για τους νέους να αναπτύξουν διακρατικά σχέδια.

Οι στόχοι του σεμιναρίου είναι:

  • να αναπτυχθούν συνεργασίες μεταξύ πιθανών εταίρων που επιθυμούν να υλοποιήσουν σχέδια διακρατικών πρωτοβουλιών νέων μέσω του ERASMUS +.
  • να διερευνηθεί η προστιθέμενη αξία της ευρωπαϊκής διάστασης των πρωτοβουλιών νέων που αφορούν στην επιχειρηματικότητα και τη συμμετοχή τους.
  • να διευκολυνθεί η διαδικασία απόκτησης ικανοτήτων επικοινωνίας, ομαδικής εργασίας και διαχείρισης διακρατικών σχεδίων των συμμετεχόντων αλλά δικτύωσης
  • να αναπτυχθούν συγκεκριμένες προτάσεις για μελλοντικά σχέδια πρωτοβουλιών νέων.

Μεθοδολογία:

Το σεμινάριο στηρίζεται στις θεμελιώδεις αρχές της μη τυπικής εκπαίδευσης οι οποίες θα επιτρέψουν στους συμμετέχοντες να συμμετέχουν πλήρως στην εν λόγω μαθησιακή διαδικασία.

Το εν λόγω σεμινάριο απευθύνεται σε άτομα που δραστηριοποιούνται στον τομέα της νεολαίας (youth workers), σε επικεφαλής ομάδων νέων (youth leaders) και σε άτομα που ενδιαφέρονται να υλοποιήσουν σχέδια πρωτοβουλιών νέων.

Για τη συμμετοχή στο σεμινάριο, η Εθνική Μονάδα Συντονισμού Erasmus +/τομέας Νεολαία καλύπτει το 95% των μετακινήσεων, ενώ το κόστος διαμονής και διατροφής καλύπτεται από την Εθνική Υπηρεσία της Ισπανίας.

Αναλυτικές πληροφορίες για το σεμινάριο, τη μεθοδολογία και την αίτηση συμμετοχής μπορείτε να βρείτε στον παρακάτω σύνδεσμο: https://www.salto-youth.net/tools/european-training-calendar/training/get-transnational-international-training-course-on-transnational-youth-initiatives-entrepreneurship-and-youth-participation.6388/

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν την αίτησή τους το αργότερο μέχρι τις 7 Μαΐου 2017.

Για οποιαδήποτε επιπλέον πληροφορία μπορείτε να επικοινωνήσετε στο τηλ. 2131314450, Νατάσα Δεδούση. Ηλεκτρονική Διεύθυνση: tcaseminars@inedivim.gr.

Επισυναπτόμενα αρχεία: