Εκπαιδευτικό Σεμινάριο “Game Changing”, Κύπρος

Εκπαιδευτικό Σεμινάριο “Game Changing”
7-11 Μαΐου 2019, Κύπρος

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

 

Η Εθνική Μονάδα Συντονισμού Erasmus+ για τον τομέα Νεολαία σε συνεργασία με την Εθνική Υπηρεσία της Κύπρου, ανακοινώνουν ότι 7-11 Μαΐου 2019, θα πραγματοποιηθεί εκπαιδευτικό σεμινάριο στην Κύπρο, με τίτλο : “ Game Changing”.

H δραστηριότητα στοχεύει στη σύνδεση των «κόσμων» της νεολαίας και του ποδοσφαίρου, έτσι ώστε να προωθηθεί μια εποικοδομητική και αμοιβαία επωφελής συνεργασία μεταξύ τους, με ιδιαίτερο ενδιαφέρον στη στήριξη της συμμετοχής των νέων, της κοινωνικής ένταξης και της ενδυνάμωσης των γυναικών.

Το project “Game Changing” περιλαμβάνει δύο συναντήσεις που έχουν σχεδιαστεί ώστε να επιτρέπουν στους ανθρώπους που ασχολούνται με την εργασία με τους νέους (youth work), στους εκπροσώπους των εθνικών ποδοσφαιρικών ομοσπονδιών / ενώσεων και τους ίδιους τους νέους ,να μαθαίνουν ο ένας από τον άλλο, να ανταλλάσσουν πρακτικές και να δρομολογούν και να αναπτύσσουν συνεργασίες στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού προγράμματος Erasmus +, καθώς και άλλα προγράμματα από τους τομείς του ποδοσφαίρου και της νεολαίας:

Φάση Ι: Σεμινάριο Επαφών (Contact Making Event), που θα πραγματοποιηθεί στην Κύπρο στις 7 – 11 Μαΐου 2019.
Φάση II: Σεμινάριο στην Τουρκία, τον Ιούνιο / Ιούλιο του 2019 (TBC).

Ψάχνουμε για 30 συμμετέχοντες με τα παρακάτω προφίλ:
1. Οι επαγγελματίες που ασχολούνται με τη νεολαία (youth work) με εμπειρία στους τομείς της ενδυνάμωσης των γυναικών και / ή της συμμετοχής των νέων στη λήψη αποφάσεων ή / και στην κοινωνική ένταξη υπό-εκπροσωπούμενων ομάδων, καθώς και με εμπειρία / ενδιαφέρον για συνεργασία με το ποδόσφαιρο / στον τομέα του αθλητισμού.
2. «Νέοι πρωταθλητές» – νέοι ηλικίας 18 έως 30 ετών, που δραστηριοποιούνται στις κοινότητές τους, αθλητικούς συλλόγους ή οργανισμούς, με έντονο ενδιαφέρον για το ποδόσφαιρο, πρόθυμοι να αναπτύξουν συνεργασίες με τους άλλους φορείς που εμπλέκονται στην πρωτοβουλία αυτή.
3. Εκπρόσωποι των εθνικών ποδοσφαιρικών ομοσπονδιών / ενώσεων που ενδιαφέρονται για τα θέματα του project (συμμετοχή των νέων, κοινωνική ένταξη και ενδυνάμωση των γυναικών) και με την ικανότητα να αναπτύξουν νέες πρωτοβουλίες στις οργανώσεις τους ή να εφαρμόσουν εποικοδομητικές αλλαγές στις υπάρχουσες πολιτικές και προγράμματα που θα προκύψουν ως αποτελέσματα αυτού του project.

Η γλώσσα εργασίας θα είναι τα αγγλικά.

Τα έξοδα διαμονής και διατροφής θα καλυφθούν από την Εθνική Υπηρεσία της Κύπρου στο 100%, ενώ η μετακίνηση θα καλυφθεί κατά 95% από την Εθνική Μονάδα Συντονισμού Erasmus+/ Youth.

Αναλυτικές πληροφορίες για το σεμινάριο, τη μεθοδολογία και την αίτηση συμμετοχής μπορείτε να βρείτε στον παρακάτω σύνδεσμο : https://www.salto-youth.net/tools/european-training-calendar/training/game-changing.7799/

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν την αίτησή τους μέχρι 04 Μαρτίου 2019.

Για οποιαδήποτε επιπλέον πληροφορία μπορείτε να επικοινωνήσετε στο τηλ. 2131314450, Βάγια Παππά. Ηλεκτρονική Διεύθυνση: tcaseminars@inedivim.gr


Επισυναπτόμενα Αρχεία: