Εκπαιδευτικό Σεμινάριο: “Enterprise your daily life!”, Κύπρος

Εκπαιδευτικό Σεμινάριο: “Enterprise your daily life!”, 18-23 Μαΐου 2018, Κύπρος

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

 

Η Εθνική Μονάδα Συντονισμού Erasmus+ για τον τομέα Νεολαία σε συνεργασία με την Εθνική Υπηρεσία της Κύπρου, ανακοινώνουν ότι 18-23 Μαΐου 2018, θα πραγματοποιηθεί εκπαιδευτικό σεμινάριο στην Κύπρο, με τίτλο : “ Enterprise your daily life! ”.

Εάν εργάζεσαι με νέους και θέλεις να μάθεις πώς να τους στηρίξεις να αναπτύξουν και να χρησιμοποιήσουν τις επιχειρηματικές δεξιότητές τους, τότε αυτό το σεμινάριο θα είναι πολύ χρήσιμο για εσένα.

Βασικοί στόχοι του σεμιναρίου:

  • Η διερεύνηση και η διευκρίνιση της έννοιας της επιχειρηματικότητας με την ευρεία έννοια και η ευαισθητοποίηση σχετικά με τη σημασία της ανάπτυξης των αντίστοιχων ικανοτήτων των νέων.
  • Ο προσδιορισμός των προκλήσεων και των πόρων που απαιτούνται για την υλοποίηση επιχειρηματικών πρωτοβουλιών.
  • Η διερεύνηση του τρόπου με τον οποίο η μη τυπική εκπαίδευση και η εργασία για τους νέους μπορούν να προωθήσουν την επιχειρηματικότητα μεταξύ των νέων, ιδίως μέσω του εθελοντισμού και της ενεργού συμμετοχής στην κοινωνία των πολιτών.
  • Η προσφορά χώρου για την ανταλλαγή γνώσεων, εμπειριών, ορθών πρακτικών και ιδεών στον τομέα της επιχειρηματικής μάθησης, όπως και η ανάπτυξη και ανταλλαγή εργαλείων / μεθόδων για την τόνωση και την προαγωγή της επιχειρηματικότητας των νέων.
  • Η αξιοποίηση των ευκαιριών για επιχειρηματική μάθηση στο πλαίσιο του προγράμματος Erasmus+ και η δημιουργία ενός περιβάλλοντος για μελλοντική συνεργασία μεταξύ των συμμετεχόντων.

Το σεμινάριο απευθύνεται σε άτομα που εργάζονται με νέους, αρχηγούς ομάδων νέων ή δημόσιους υπαλλήλους που είναι ενεργοί σε οργανώσεις νεολαίας ή υπηρεσίες νέων και έχουν κίνητρα και ενδιαφέρον να διερευνήσουν την έννοια της επιχειρηματικότητας των νέων.

Επίσης οι συμμετέχοντες θα πρέπει να είναι σε θέση να «πολλαπλασιάσουν» την εμπειρία που αποκτήθηκε κατά τη διάρκεια του σεμιναρίου στην πραγματικότητά τους.

Η γλώσσα εργασίας θα είναι τα αγγλικά.

Τα έξοδα διαμονής και διατροφής θα καλυφθούν στο 100% από την Εθνική Υπηρεσία της Κύπρου, ενώ η μετακίνηση θα καλυφθεί κατά 95% από την Εθνική Μονάδα Συντονισμού Erasmus+/ Youth.

Αναλυτικές πληροφορίες για το σεμινάριο, τη μεθοδολογία και την αίτηση συμμετοχής μπορείτε να βρείτε στον παρακάτω σύνδεσμο: https://www.salto-youth.net/tools/european-training-calendar/training/enterprise-your-daily-life.7103/

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν την αίτησή τους μέχρι 11 Μαρτίου 2018.

Για οποιαδήποτε επιπλέον πληροφορία μπορείτε να επικοινωνήσετε στο τηλ. 2131314450, Βάγια Παππά. Ηλεκτρονική Διεύθυνση: tcaseminars@inedivim.gr

Επισυναπτόμενα Αρχεία: