Εκπαιδευτικό Σεμινάριο “COMETS – Cooperating successfully in teams”, Ελλάδα

Εκπαιδευτικό Σεμινάριο “COMETS – Cooperating successfully in teams”
13-19 Μαρτίου 2019, Ελλάδα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

 

Η Εθνική Μονάδα Συντονισμού Erasmus+ για τον τομέα Νεολαία σε συνεργασία με τo κέντρο πόρων SALTO T&C , ανακοινώνουν ότι 13-19 Μαρτίου 2019, θα πραγματοποιηθεί εκπαιδευτικό σεμινάριο για εκπαιδευτές στην Ελλάδα, με τίτλο : “ COMETS – Cooperating successfully in teams ”.

Η κατάρτιση για τους εκπαιδευτές νέων σχετικά με τη «Επιτυχή συνεργασία σε ομάδες» βασίζεται στο μοντέλο ικανοτήτων του ETS (European Training Strategy) για τους εκπαιδευτές που εργάζονται σε διεθνές επίπεδο.

Στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Στρατηγικής για την Κατάρτιση (ETS), το Κέντρο Πόρων Εκπαίδευσης και Συνεργασίας SALTO (SALTO T & C RC) ανέπτυξε το μοντέλο ικανoτήτων για εκπαιδευτές που εργάζονται σε διεθνές επίπεδο: www.salto-youth.net/trainercompetences.

Τα «σεμινάρια κατάρτισης COMETS» αναπτύσσονται ως υποστήριξη των εκπαιδευτών στην ανάπτυξη των ικανοτήτων τους, όπου κάθε σεμινάριο επικεντρώνεται σε έναν τομέα ικανότητας του προαναφερθέντος μοντέλου.

Ως εκ τούτου, με την παρούσα πρόσκληση, το Ίδρυμα Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης (Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ), η Εθνική Μονάδα Συντονισμού Erasmus + για τον τομέα Νεολαία, μαζί με το SALTO T & C RC καλούν τους εκπαιδευτές να συμμετάσχουν σε αυτήν την πέμπτη έκδοση του COMETS: «Επιτυχής συμεργασία σε ομάδες».

Οι στόχοι του σεμιναρίου είναι ,μεταξύ άλλων:

  • Να συζητηθεί η έννοια της ομαδικής εργασίας από διαφορετικές οπτικές γωνίες.
  • Να διερευνηθούν διαστάσεις όπως η ενσυναίσθηση, ο σεβασμός, η ειλικρίνεια και η ακεραιότητα σε ένα πλαίσιο και μια διαδικασία ομάδας.
  • Να διερευνηθούν οι στάσεις των ομάδων (ως σύστημα) και των μελών της ομάδας.
  • Να εξερευνηθούν τρόποι για την τόνωση, υποστήριξη και ενδυνάμωση των ομάδων και των συναδέλφων της ομάδας.
  • Να εξερευνηθεί το πώς δουλεύει κανείς με συναισθήματα σε ένα πλαίσιο ομάδας.
  • Να αναγνωρίσει ο κάθε εκπαιδευτής τις δικές του προκλήσεις και τα δυνατά του σημεία στην ομαδική εργασία.

Τα σεμινάρια κατάρτισης COMETS έχουν ως κύριο στόχο να προσφέρουν στους εκπαιδευτές ένα χώρο για να αναλογίζονται, να ανταλλάσσουν και να αντιπαραβάλλουν την πρακτική και την κατανόησή τους όσον αφορά έναν συγκεκριμένο τομέα του μοντέλου ικανοτήτων του ETS . Ο κύριος σκοπός είναι να δοθεί στους συμμετέχοντες η δυνατότητα να κάνουν περαιτέρω βήματα στην επαγγελματική τους πρακτική. Με αυτή την έννοια, το COMETS είναι περισσότερο μια «μαθησιακή εμπειρία» παρά ένα εκπαιδευτικό σεμινάριο με την ακριβή του σημασία.

Η ομάδα εκπαιδευτών για αυτήν την έκδοση COMETS είναι ο Nik Paddison και ο Peter Hofmann.

To COMETS απευθύνεται σε εκπαιδευτές «προχωρημένους» στην εκπλήρωση διεθνών καταρτίσεων σε άτομα που εργάζονται για τους νέους (youth workers) και τους παρέχει την ευκαιρία να συναντηθούν για να προβληματιστούν, να συζητήσουν και να αναπτύξουν περαιτέρω τις ικανότητές τους. Στο πλαίσιο του COMETS, «προχωρημένος» σημαίνει ότι ο εκπαιδευτής-εκπαιδευόμενος έχει την ικανότητα να κατευθύνει τη δική του εκμάθηση και ειδικότερα την ικανότητα αυτοαξιολόγησης των δικών του ικανοτήτων.

Η γλώσσα εργασίας θα είναι τα αγγλικά.

Τα έξοδα διαμονής και διατροφής θα καλυφθούν στο 100%, ενώ η μετακίνηση θα καλυφθεί κατά 95% από την Εθνική Μονάδα Συντονισμού Erasmus+/ Youth.

Αναλυτικές πληροφορίες για το σεμινάριο, τη μεθοδολογία και την αίτηση συμμετοχής μπορείτε να βρείτε στον παρακάτω σύνδεσμο : https://www.salto-youth.net/tools/european-training-calendar/training/comets-cooperating-successfully-in-teams.7458/

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν την αίτησή τους μέχρι 5 Νοεμβρίου 2018.

Για οποιαδήποτε επιπλέον πληροφορία μπορείτε να επικοινωνήσετε στο τηλ. 2131314450, Βάγια Παππά. Ηλεκτρονική Διεύθυνση: tcaseminars@inedivim.gr


Επισυναπτόμενα Αρχεία: