Εκπαιδευτικό Σεμινάριο “Coaching the Learning process for volunteers (European Solidarity Corps & Erasmus + Volunteers)”, Ισπανία

Εκπαιδευτικό Σεμινάριο “Coaching the Learning process for volunteers (European Solidarity Corps & Erasmus + Volunteers)”
5-11 Απριλίου 2019, Μολίνα (Μάλαγα), Ισπανία

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

 

Η Εθνική Μονάδα Συντονισμού Erasmus+ για τον τομέα Νεολαία σε συνεργασία με την Εθνική Υπηρεσία της Ισπανίας, ανακοινώνουν ότι 5-11 Απριλίου 2019, θα πραγματοποιηθεί εκπαιδευτικό σεμινάριο στην Ισπανία, με τίτλο : “ Coaching the Learning process for volunteers (European Solidarity Corps & Erasmus + Volunteers) ”.

Πώς μπορούμε να στηρίξουμε τη διαδικασία εκμάθησης των εθελοντών; Μπορεί η μάθηση να είναι πραγματικά εύκολη, ενδιαφέρουσα ή αστεία; Μπορούμε να συμπεριλάβουμε τον αναστοχασμό (reflection) στις πολλές δραστηριότητες mentoring που ήδη κάνουμε;

Το “Coaching the Learning process for volunteers (European Solidarity Corps & Erasmus + Volunteers)” είναι ένα εκπαιδευτικό σεμινάριο μη τυπικής εκπαίδευσης που δημιουργήθηκε για άτομα που εμπλέκονται στην καθοδήγηση (mentoring) των εθελοντών και τα οποία ενδιαφέρονται επίσης να ανακαλύψουν περισσότερα σχετικά με τη μάθηση των διαδικασιών αναστοχασμού (reflection) και τη διαδικασία Youthpass. μέντορες, πρώην εθελοντές EVS (European Voluntary Service), εκπαιδευτές και άλλα άτομα που συμμετέχουν στην υποστήριξη εθελοντών, που θέλουν να ανακαλύψουν, να εμβαθύνουν, να κατανοήσουν και να βιώσουν ένα εκπαιδευτικό σεμινάριο που θα τους βοηθήσει να υποστηρίξουν τους εθελοντές τους, να απολαύσουν περισσότερο τη δουλειά τους ως mentors, καθοδηγητές , επιβλέποντες … και να προχωρήσουν στις δικές τους μαθησιακές διαδικασίες ενώ το κάνουν.

Ο κύριος στόχος του σεμιναρίου είναι η δημιουργία χώρου ώστε να η ανακαλυφθεί και να κατανοηθεί βαθύτερα ο τρόπος με τον οποίο λειτουργούν οι μαθησιακές διαδικασίες. Και οι δύο, μέντορας και εθελοντής, να αξιοποιούν στο έπακρο τις εμπειρίες και τις σκέψεις τους για να χτίσουν τη διασκεδαστική και ουσιαστική διαδικασία μάθησης κατά την περίοδο που είναι μαζί. Κατά τη διάρκεια της εβδομάδας εκπαιδεύονται οι ίδιοι για να είναι σε θέση να υποστηρίξουν καλύτερα τους εθελοντές, και κατά τη διάρκεια της διαδικασίας, να γίνουν καλύτεροι μέντορες, επόπτες, υποστηρικτές, βοηθοί κλπ.

Το σεμινάριο απευθύνεται σε mentors, συντονιστές σχεδίων (project coordinators), εκπαιδευτές, πρώην εθελοντές που θέλουν να μάθουν πώς να στηρίξουν τους μελλοντικούς εθελοντές και άτομα που συμμετέχουν στα σχέδια υποστήριξης των εθελοντών.

Η γλώσσα εργασίας θα είναι τα αγγλικά.

Τα έξοδα διαμονής και διατροφής θα καλυφθούν από την Εθνική Υπηρεσία της Ισπανίας στο 100%, ενώ η μετακίνηση θα καλυφθεί κατά 95% από την Εθνική Μονάδα Συντονισμού Erasmus+/ Youth.

Αναλυτικές πληροφορίες για το σεμινάριο, τη μεθοδολογία, αναλυτικότερα τους στόχους και την αίτηση συμμετοχής μπορείτε να βρείτε στον παρακάτω σύνδεσμο : https://www.salto-youth.net/tools/european-training-calendar/training/coaching-the-learning-process-for-volunteers-european-solidarity-corps-erasmus-volunteers.7731/

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν την αίτησή τους μέχρι 10 Φεβρουαρίου 2019.

Για οποιαδήποτε επιπλέον πληροφορία μπορείτε να επικοινωνήσετε στο τηλ. 2131314450, Βάγια Παππά. Ηλεκτρονική Διεύθυνση: tcaseminars@inedivim.gr


Επισυναπτόμενα Αρχεία: