Εκπαιδευτικό Σεμινάριο “Boomerang – inclusion through active participation”, Πολωνία

Εκπαιδευτικό Σεμινάριο “Boomerang – inclusion through active participation”
23-27 Απριλίου 2019, Βαρσοβία, Πολωνία

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

 

Η Εθνική Μονάδα Συντονισμού Erasmus+ για τον τομέα Νεολαία σε συνεργασία με την Εθνική Υπηρεσία της Πολωνίας, ανακοινώνουν ότι 23-27 Απριλίου 2019, θα πραγματοποιηθεί εκπαιδευτικό σεμινάριο στην Πολωνία, με τίτλο : “ Boomerang – inclusion through active participation ”.

Το εκπαιδευτικό σεμινάριο είναι αφιερωμένο στο θέμα της κοινωνικής ενσωμάτωσης και ενδυνάμωσης των νέων με αναπηρία ή προβλήματα υγείας, μέσω της ενεργούς εμπλοκής τους σε προγράμματα ανταλλαγής νέων.

Το “Boomerang – inclusion through active participation” είναι ένα σεμινάριο δημιουργίας επικοινωνίας/επαφών, που προσφέρει στους επαγγελματίες, οι οποίοι εργάζονται με νέους με ειδικές ανάγκες (αναπηρία, προβλήματα υγείας) μια ευκαιρία να διερευνήσουν τα προγράμματα Ανταλλαγής Νέων ως εργαλείο για την ενδυνάμωση και υποστήριξη της ενεργού συμμετοχής και της κοινωνικής ένταξης των νέων ανθρώπων Το εκπαιδευτικό σεμινάριο θα αποτελέσει ευκαιρία για την εύρεση οργανώσεων/εταίρων για περαιτέρω συνεργασία στο πλαίσιο του προγράμματος Erasmus+.

Το σεμινάριο έχει σχεδιαστεί ειδικά για τους νέους που εργάζονται για τη στήριξη των νέων με αναπηρίες ή προβλήματα υγείας.

Επικεντρώνεται στα σχέδια ανταλλαγής νέων Erasmus+ (και στην άτυπη εκπαίδευση εν γένει) ως χρήσιμο εργαλείο για την υποστήριξη της ενεργού συμμετοχής των νέων.

Στόχοι:

· Να διερευνηθεί το πρόγραμμα ανταλλαγής νέων ως εργαλείο ενίσχυσης και υποστήριξης της ενεργού συμμετοχής και της κοινωνικής ένταξης των νέων με αναπηρίες ή προβλήματα υγείας,
· Να δημιουργηθεί η ευκαιρία να μοιραστούν πρακτικές κατευθυντήριες γραμμές για την προώθηση της ενεργού συμμετοχής των νέων στα σχέδια ανταλλαγής νέων,
· Να δημιουργηθεί χώρος για να συναντηθούν οργανώσεις/εταίροι για τη μελλοντική διεθνή συνεργασία στο πλαίσιο των προγραμμάτων Erasmus+ και
· Να αναπτυχθούν ιδέες για μελλοντικά διεθνή σχέδια ανταλλαγής νέων.

Οι οργανώσεις που υποστηρίζουν νέους με ειδικές ανάγκες αντιμετωπίζουν πολλές προκλήσεις στην υλοποίηση έργων, όπως η εύρεση συνεργατών, η υπερνίκηση των προβλημάτων επικοινωνίας, η περιορισμένη κινητικότητα. Το σεμινάριο αυτό στοχεύει στο να βοηθήσει τους youth workers να οργανώσουν σχέδια δράσης λαμβάνοντας υπόψη τα εμπόδια που μπορούν να αντιμετωπίσουν.

Το σεμινάριο απευθύνεται σε youth workers ή εκπροσώπους ΜΚΟ, κοινοτικών κέντρων ή άλλων δημόσιων φορέων, που εργάζονται άμεσα με νέους με αναπηρίες ή με προβλήματα υγείας.

Τα έξοδα διαμονής και διατροφής θα καλυφθούν από την Εθνική Υπηρεσία της Πολωνίας στο 100%, ενώ η μετακίνηση θα καλυφθεί κατά 95% από την Εθνική Μονάδα Συντονισμού Erasmus+/ Youth.

Αναλυτικές πληροφορίες για το σεμινάριο, τη μεθοδολογία και την αίτηση συμμετοχής μπορείτε να βρείτε στον παρακάτω σύνδεσμο : https://www.salto-youth.net/tools/european-training-calendar/training/boomerang-inclusion-through-active-participation.7806/.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν την αίτησή τους μέχρι 12 Μαρτίου 2019.

Για οποιαδήποτε επιπλέον πληροφορία μπορείτε να επικοινωνήσετε στο τηλ. 2131314450, Βάγια Παππά. Ηλεκτρονική Διεύθυνση: tcaseminars@inedivim.gr